Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Akustická signalizace na přechodech pro chodce a železničních přejezdech

Převzato ze stránek olomouckého TyfloCentra

Akustická signalizace pro nevidomé na přechodech pro chodce, které jsou vybaveny světelnou dopravní signalizací, je mimořádně důležitým prvkem bezpečného pohybu a orientace pro zrakově postižené.
Akustické zařízení – „slepecké zvukové návěstí“ neboli „klapadlo“ - umožňuje identifikovat přechod pro chodce a především bezpečně rozlišit, svítí-li červené nebo zelené světlo ve směru, kterým chce nevidomý či slabozraký jít. Akusticky je signalizována červená pomalým klapáním a zelená rychlým klapáním.
V současné době se vyskytují dva druhy těchto akustických zařízeních. Mechanická zvuková návěstí mají trvalý chod, vyskytují se častěji, především na křižovatkách s velkou frekvencí chodců, v centrech měst. Mohou je využívat nejen nevidomí, ale ocení je také slabozrací a starší lidé. Elektronická zvuková návěstí se musí aktivovat dálkovým ovladačem nevidomého číslicí 5. Elektronické klapání se spustí na celý systém křižovatky pouze po dobu dvou okruhů chodu řízené signalizace. Využívají se zřídka, především v těsné blízkosti obydlených sídlišť, kde by trvalý chod značně rušil okolí. Mohou je využívat pouze nevidomí, kteří jsou vybaveni dálkovým ovladačem.


Zvláštní pozornost je třeba věnovat děleným přechodům. Jedná se o přechody a křižovatky s dělícím ostrůvkem. Zde může docházet ke dvěma variantám, záleží na systému řízení křižovatky. V jednodušším případě má chodec zelenou zároveň na celou šířku vozovky, tedy před ostrůvkem i za ním. Může tedy bez problému přejít a nemusí se na dělícím ostrůvku zastavit. V komplikovanějším případě má zelenou pouze na polovinu vozovky po ostrůvek, a na druhou část vozovky dostane zelenou po určitém časovém intervalu. V tomto případě se musí nevidomý řídit oboustrannými klapadly na dělícím ostrůvku. Na sloupku semaforu se nachází oboustranná tlačítka pro chodce. Stiskne-li se tlačítko ve směru přecházení, chod klapadla za zády se po dobu držení tlačítka vypne a lze identifikovat chod klapadla ve směru přecházení.

       

 

Akustická signalizace na železničních přejezdech
Na železničních přejezdech, které se kříží s pěší komunikací, je akustická signalizace doplňkovým prvkem bezpečného pohybu a orientace pro zrakově postižené.
Slouží především nevidomým občanům, kteří železniční přejezd např. v blízkosti svého bydliště využívají. Doplňková signalizace jim umožňuje přesně identifikovat místo přecházení kolejí. Mohou ji využít ve chvíli, kdy není spuštěna výstražná signalizace při projíždění vlaku. Nevidomý toto zařízení aktivuje dálkovým ovladačem číslicí 5, spustí se elektronické monotónní klapání v místě přecházení kolejí, které rovněž znamená volno pro chodce.
Výstraha při projíždění vlaku zůstává stejná, tzn. cinkají zvonky a blikají červená světla.


Aktuální (11. 6. 2010) seznam ozvučených přechodů a přejezdů.

 

12.06.2010 12:02:14
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one