Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Individuální automobilová doprava

Dotaz: „mohu jako zrakově postižený držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P uplatnit slevu na dani z přidané hodnoty, dále DPH, při nákupu motorového vozidla?"

Zákon o dani z přidané hodnoty (z. č. 235/2004 Sb., v platném znění) skutečně obsahuje ustanovení § 85, jehož nadpis zní: „Vracení daně osobám se zdravotním postižením".

Odstavec 1 stanoví, že osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené DPH u osobního automobilu této osobě dodaného, ovšem v odstavci 2 se dovídáme, že osobou se zdravotním postižením pro účely tohoto ustanovení se rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu (tedy Úřadu práce) přiznán příspěvek na jí dodaný automobil. Jak již pozorní čtenáři článků z naší poradny vědí, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb., v platném znění), s účinností od 1. ledna 2012 přiznává nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla toliko osobám s těžkou vadou nosného či pohybového ústrojí a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Osoby se zrakovým postižením do tohoto výčtu zahrnuty nejsou, na rozdíl od legislativy platné před 1. lednem 2012 ani rodiny se zrakově postiženým dítětem. Z toho vyplývá, že zrakově postižení nárok na vrácení DPH, kterou zaplatí při pořízení motorového vozidla, ať již staršího či úplně nového, nemají.

 

(Autor: Luboš Zajíc: převzato z konference Vis-imp 2. díl shrnující právní dotazy zrakově postižených z Právní poradny SONS)

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one