Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

IDS Olomouckého kraje

IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje

www.kr-olomoucky.cz.

O tomto Integrovaném dopravním systému se můžete také dočíst ve Wikipedii.

Informace o přepravě zdravotně postižených získáte na http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Doprava/IDSOK/Přeprava+ZTP/PrepravaZTP_CZ.htm?lang=CZ
PŘEPRAVA ZDRAVOTNĚ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
 
Držitel průkazu ZTP a držitel průkazu ZTP/P se dle Tarifu IDSOK přepravuje bezplatně.
Držitel průkazu ZTP/P má současně nárok i na bezplatnou přepravu svého průvodce nebo vodícího psa nevidomého.
 
Bezplatně se také přepravují:
Ødětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,
Øzavazadla držitele průkazu ZTP a ZTP/P, která nepřesahují rozměry povolené k přepravě, na ČD platí tarif TR 10. Toto ustanovení se nevztahuje na přepravu kol.
V rámci Olomouckého kraje působí také dopravní firma Connex, která jednak zajišťuje
jednak provozuje železniční dopravu na tratích s názvem Desná:
Šumperk - Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou Sobotín, na kterých jezdí držitelé průkazu ZTP a ZTP-P (tedy i průvodci) zdarma - bez nutnosti kupovat jízdenku.
V ceníku (PDF) se píše

Autobusy

začnu citátem z dopisu jednoho mého kamaráda: "Pokud pojedete "integrovaným" autobusem, tak se vám může stát, že například ze Šumperka do Jeseníku pojedete zadarmo a zpátky pojedete dálkovým autobusem a zaplatíte jízdné na průkazku.
Takže je dobré připravit si průkazku a říct řidiči, kam jedu a buď zaplatím nebo dostanu jízdenku zadarmo. "

Nevím přesně, jak jsou integrované autobusy označeny, ale pro nevidomého platí v podstatě to, co bylo napsáno - zeptat se řidiče.

Pro vozíčkáře z výše uvedených stránek:

Connex Morava provozuje celkem 3 autobusové linky, na kterých je VŽDY zajištěna přeprava imobilních cestujících.

Jedná se o následující linky:

 

Tyto tři linky jsou zajišťovány speciálně upravenými autobusy typu SOR BN 12 (viz fotografie vpravo) vybavenými nástupní plošinou a systémem naklápění autobusu usnadňujícím nástup imobilních občanů. Do jednoho tohoto vozidla se vejde až 5 vozíků, případně kočárků.

 

 


Železnice Desná

Platnými jízdními doklady na Železnici Desná (ŽD) jsou: jízdenky pro jednotlivou jízdu,

Není tu však implicitně specifikováno, jaké průkazy opravňují k bezplatné přepravě, ale informaci najdete v Tarifu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, který je také ke stažení na stránkách Železnice Desná.

Citace:

3) Bezplatn

c) rodi

e) držitel pr

ůkazu ZTP, držitel průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1. průkazu ZTP/P má současně nárok i na bezplatnou přepravu svého průvodce nebo vodícího psa nevidomého. Ustanovení odstavce e) neplatí u linek uvedených v příloze č. 3 Tarifu IDSOK, které mají poznámku „pouze uznávání předplatních jízdenek IDSOK“. f) cestující dle písmene c) a e) se u ČD přepravují dle TR10. če k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech (nutný platný průkaz vystavený ústavem, ve kterém je dítě umístěno a potvrzení o návštěvě pro zpáteční cestu dle podmínek pro zlevněnou jízdu uvedených v aktuálním Výměru MF). Cestující je bezplatně přepraven pouze z místa trvalého bydliště do místa ústavu. Cestující je povinen při předložení průkazu na požádání pověřené osoby prokázat osobní údaje, jinak nebude nárok na bezplatnou přepravu uznán. Za neplatný průkaz se považuje průkaz dle čl. 4., odst. 3 SPP IDSOK a nebo průkaz, který byl použit na jiné trase, než pro kterou platí, při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte nebo potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním. Za škody vzniklé dopravcům v IDSOK neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal. Ustanovení odstavce c) neplatí u MHD a u linek uvedených v příloze č. 3 Tarifu IDSOK, které mají poznámku „pouze uznávání předplatních jízdenek IDSOK“.

Dále je ještě v ceníku Železnice Desná uvedeno:

Cestující na vozíku pro invalidy a d

 

K přepravě jsou využívány speciálně upravené soupravy této společnosti.

Desna nova 2

 

etský kocárek s dítetem prepravuje dopravce ve všech vlacích na ŽD.ě se přepravují:casové jízdenky, prukaz jehož držitel je oprávnen k bezplatné preprave.
01.07.2008 15:02:20
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one