Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Organizace Ropid ve spolupráci a partnerstvím se Středočeským krajem Praha, zavedl bezplatnou mikrobusovou přepravu cestujících s těžkým zdravotním postižením a pro držitele s průkazem ZTP/P. Jedná se o autobusovou dopravu na objednání v Praze a okolí. Datum zahájení mikrobusové přepravy je 1.3.2009.

Organizace Ropid ve spolupráci a partnerstvím se Středočeským krajem Praha, zavedl bezplatnou mikrobusovou přepravu cestujících s těžkým zdravotním postižením a pro držitele s průkazem ZTP/P. Jedná se o autobusovou dopravu na objednání v Praze a okolí. Datum zahájení mikrobusové přepravy je 1.3.2009.

Kdo může využívat nový druh dopravy:

- osoby s těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze a pohybující se v hl. m.

Praze, včetně jedné osoby zajišťující doprovod držitele těchto průkazů

- organizace zajišťující služby pro držitele těchto průkazů nebo organizace, které mají v péči držitele těchto průkazů.

Jízdy, zajišťované pro organizace, musí být přímo spojeny s potřebami uživatelů.

Jak si objednat dopravu:

- na webu:

" e-mailem: dispecink@societa.cz

- telefonicky: 800 141 756 nebo 722 166 799

- faxem: 274 772 292

Pro garanci zajištění plánované přepravy je třeba provést objednávku:

- min. 14 dní předem a u hromadných akcí a akcí mimo území hl.m.

Prahy

- min. 3 dny předem a ve všech ostatních případech Objednávka je závazná, pokud je provedena jednou z výše uvedených možností.

Zakázka je zrušena, pokud se zákazník nedostaví na místo nástupu jízdy do 15 minut po dohodnutém čase.

Kdy jsou mikrobusy provozovány:

- V pracovní dny od 7:00 do 19:00 (8 mikrobusů)

- V nepřetržitém 24hodinovém provozu (2 mikrobusy)

Podmínky přepravy živých zvířat:

Z živých zvířat může vzít zákazník sebou do vozidla pouze drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem. Vodící a asistenční psy mohou vzít zákazníci do vozidla za podmínky, že mají bezpečnostní náhubek a jsou drženi nakrátko. Psi nesmí být přepravováni na sedadle.

Ceny služeb za dopravu:

Druh a účel přepravy: Cena (bez DPH)

1. uspokojení základních lidských potřeb:

- návštěva lékaře, návštěva úřadu veřejné správy, stacionářů a chráněných dílen

- vyprošťovací jízdy

(nepojízdné vozíky, nefunkční nebo nepojízdné osobní dopravní prostředky, výpadek nebo nedostupnost či nepoužitelnost MHD) bezplatně

2. nákupy základních životních potřeb a pomůcek:

- rekondice a rehabilitace

- návštěvy kulturních a osobních akcí

(návštěvy, procházky apod.)

5 Kč/km

3. jízdy mimo území hl.m.Prahy:

- osobní akce jednotlivců a rekreační akce organizací

8 Kč/km

4. jízdy mimo území republiky také splňující výše uvedené parametry 20 Kč/km

Zpracoval T. Antala bariéry SONS ČR

Uvedený text naleznete i v příloze k tomuto emailu.

www.societa.cz
04.03.2009 13:31:22
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one