Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

5. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace Přeprava osob na vozíku pro invalidy - Zdroj

5. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace Přeprava osob na vozíku pro invalidy

 

 1. Za osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se dle Přepravního řádu považují zejména osoby postižené pohybově, zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, popř. osoby s mentálním postižením. Dopravce vyhrazuje a označuje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech metra, tramvají a autobusů nejméně 6 míst k sezení. Tato vyhrazená místa mohou ostatní cestující obsadit pouze v případě, kdy na ně neuplatňuje nárok cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Stojí-li v zastávce současně více vozidel, dopravce zajistí opětovné zastavení každého vozidla v úrovni označníku zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.
 2. V provozu metra lze osoby na vozíku pro invalidy přepravovat pouze ve stanicích s bezbariérovým přístupem a ve stanicích vybavených osobními nebo upravenými nákladními výtahy nebo šikmými, popř. svislými plošinami. Přeprava osob na vozíku pro invalidy nebo přeprava vozíků pro invalidy není z bezpečnostních důvodů povolena na pohyblivých schodech.
 3. Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upravených nákladních výtazích je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost a znalá obsluhy vozíku.
 4. Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává služba Dopravní zařízení metra. Doprovod se musí prokázat dozorčímu stanice (přepravnímu manipulantu), od kterého převezme výměnou za tuto průkazku klíč od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahem odevzdá klíč stejnému zaměstnanci, který mu průkazku vrátí.
 5. V provozu metra se mohou osoby na vozíku pro invalidy přepravovat samy ve stanicích s bezbariérovým přístupem, v osobních výtazích, na šikmých nebo svislých plošinách pro přepravu osob se sníženou mobilitou; u těchto zařízení nesmí být překročena stanovená nosnost.
 6. Osoby na vozíku pro invalidy se přepravují na kterékoli plošině vozu metra.
 7. V tramvajích a autobusech je možné přepravu osob na vozíku pro invalidy uskutečnit pouze s vědomím řidiče; na lanové dráze, dovoluje-li to obsazení vozidla. Osoba na vozíku pro invalidy si musí předem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně vozík naložit do vozidla a z vozidla jej vyložit (netýká se vozidel, u kterých lze použít nájezdovou rampu – výsuvnou nebo výklopnou – a zvlášť upravených autobusů vybavených zdvihací plošinou). Naložení vozíku s osobou na vozíku pro invalidy do vozidla a jeho vyložení musí být provedeno v době co nejkratší. Před zastávkou, kde hodlá vystoupit, oznámí osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející výstup z vozidla včas (nejpozději před zastavením vozidla v zastávce) dvojím stisknutím tlačítka Znamení k řidiči nebo tlačítka, umístěného v dosahu osoby na vozíku pro invalidy (neplatí pro lanovou dráhu).
 8. U tramvají vybavených nájezdovou rampou jsou vyhrazena místa pro vozíky pro invalidy; na plošinu vozidla lze umístit maximálně čtyři vozíky pro invalidy. Kombinace přepravy dětských kočárků a vozíků pro invalidy na plošině vybavené nájezdovou rampou nesmí přesáhnout počet čtyři.
 9. V autobusech vybavených nájezdovou rampou nesmí být celkový počet současně přepravovaných kočárků a vozíků pro invalidy vyšší než dva.
 10. U vozidel vybavených nájezdovou rampou musí cestující, pokud to obsazení vozidla umožňuje, uvolnit příslušný prostor pro manipulaci s touto rampou. Samostatná manipulace s nájezdovou rampou není cestujícím dovolena.
 11. U vozidel vybavených nájezdovou rampou lze vysunout tuto rampu pouze v zastávkách se zvýšenou hranou nástupního (výstupního) prostoru; u vozidel vybavených tlačítkem pro žádost o vysunutí nájezdové rampy použije cestující na vozíku pro invalidy nebo jeho doprovod toto tlačítko před nástupem nebo výstupem.
 12. U autobusů upravených pro přepravu osob na vozíku pro invalidy a vybavených zdvihací plošinou se cestující řídí pokyny zaměstnance dopravce.
 13. Ve vozidlech nevybavených nájezdovou rampou lze přepravovat pouze mechanické vozíky pro invalidy; vozík pro invalidy musí být umístěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob na vozíku pro invalidy ani ostatních osob.
 14. Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou ruční brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb (poloha „zabrzděno"). Je-li vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, zajistí se osoba na vozíku pro invalidy nebo ji zajistí její doprovod proti pádu těmito pásy.
 15. Osoby na vozíku pro invalidy se přepravují:
  • v tramvaji:
   • třídveřové: na zadní plošině
   • pětidveřové: ve středním článku
  • na lanové dráze: v kterémkoli oddíle vozu;
  • v autobuse: na plošině u druhých dveří (u některých třídveřových autobusů u třetích dveří).
 16. Cestující se při nástupu řídí u nízkopodlažních vozidel mezinárodním symbolem přístupnosti, u ostatních vozidel piktogramem kočárku (neplatí pro metro a lanovou dráhu).
 17. Prázdný vozík pro invalidy lze přepravit na určených místech ve vozidle a v provozu tramvají a autobusů jen se souhlasem řidiče (průvodce lanové dráhy).
 18. Řidič nebo pověřená osoba odmítne přepravu osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku pro invalidy, pokud je prostor pro přepravu těchto vozíků nebo celé vozidlo plně obsazeno nebo pokud tato osoba nebo její doprovod nedodržela některé z ustanovení Smluvních přepravních podmínek.
 19. Osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba (osoby) doprovázející zodpovídají při přepravě za svou bezpečnost a musí dbát, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob a nedošlo k poškození zařízení dopravce.
20.07.2008 12:40:47
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one