Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Pokusil jsem se sestavit z dostupných zdrojů uvedených níže rámcové popisy stanic pražského metra. Upozornil bych zvláště na to, že informace nemusí být zcela aktuální a situace se mění spíše k lepšímu - například i u stanic, kde je uvedeno, že nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy dochází v poslední době podle zdrojů k jejich cituji: "náhradě hladké černo-bílé dlaždice, vymezující bezpečnostní pás, za dlaždice s výstupky, hmatné bílou holí. Na několika stanicích je povrch bezpečnostního pásu mezi nástupní hranou a černo-bílou linií zřetelně drsnější proti zbývající dlažbě, což je opět zjistitelné bílou holí."

Zdroje: Vítek "Tapin", Dopravní podnik Praha, zpráva z konference pha-info (3. 1. 2012)

Odkazy pro rychlé odskočení na jednotlivé trasy:

Trasa A: Depo hostivař - Muzeum - Můstek - Dejvická

Trasa B: Zličín - Můstek - Florenc - Černý most

Trasa C: Letňany - Florenc - Muzeum - Háje

K terminologii:

Existuje několik typů stanic - ražené a hloubené. Ražené jsou ve větších hloubkách, většinou z nich proto vedou eskalátory nebo výtahy, jsou trojlodní - eskalátory ústí do prostřední chodby a k nástupištím se dostanete tzv. prostupy - mezi silnými sloupy. Typickou hloubenou trasou je trasa A, v centru i trasa B. Naopak většina stanic na nejstarší trase C je hloubená z povrchu. Na těchto stanicích mohou a nemusí být sloupy a také výstupy ze stanic jsou různé - pevnými schody pro pěší, eskalátory, eventuelně výtahy.

Většina nástupišť stanic hloubených je typ ostrovní - koleje jsou vlevo a vpravo - cestující, zvláště nevidomý či zrakově postižený, si musí uvědomit nebo znát, z které koleje do kterého směru jezdí soupravy - po vstupu na nástupiště je kolej vlevo i vpravo. Je potřeba si uvědomit, kde je výstup a který - kam se jím dostanu, když přijedeme do stanice. Když přijedeme z druhého směru, je vše zrcadlově obráceně.

Svým způsobem jednodušší je tzv. břehový typ nástupišť jako jsou například stanice Vyšehrad, Hlavní nádraží (jde o stanice na trase C). Jednak se v soupravě otevírají dveře vpravo ve směru jízdy, jednak problém je si uvědomit, do kterého směru chci jet ještě před vstupem na nástupiště, tedy do placeného prostoru metra.

Vestibul - co se míní vestibulem? Existuje placený prostor metra, tzv. za dveřmi, za bývalými turnikety (turnikety se mají v nějakém horizontu do pražského metra vrátit, resp. za dozorčím stanice. Většinou existuje ještě nějaký prostor za touto hranicí a pak jsou dveře, které se v případě uzavření metra, zavírají - po skončení provozu nebo při momořádném zavření stanice, například při pádu člověka do kolejiště apod. Co bývá za těmito dveřmi směrem ven? Buď prostor, kterému lze říkat vestibul stanice, různě rozsáhlý, někdy jde jen o podchod, jindy jsou v tomto prostoru různé obchody jako například Relay - noviny a časopisy, bankobaty, WC, dopravní informační střediska nebo jen kanceláře DPP s možností zakoupení předplatných jízdenek a také telefonní automaty. O těchto stanicích mluvíme jako o stanicích s vestibulem pod úrovní ulice. Pak jsou ovšem i stanice, na kterých se po výstupu mimo placený prostor metra dostáváte přímo na ulici - již nemusíte vystupovat či vyjíždět žádnými schody nahoru. Mluvíme o stanicích s uliční úrovní.

Přestupní staqnice - jsou v podstatě jen tři: Muzeum - Můstek a Florenc - přestupních směrů, které byste se měli naučit procházet je 6 - třikrát dva. Ovšem to neznamená, že jiné stanice nejsou v rámci MHD nepřestupní - jsou přestupní na autobusy, tramvaje, většinou jsou u staqnic metra složité autobusové terminály městské, příměstské i dálkové dopravy. Proto jsem záměrně informaci o nepřestupech vynechal a ponechal pouze jako informaci u stanic přestupních mezi stanicemi metra.

Dopravní informačních center je dnes už méně, např. Muzeum, Můstek ... ale na záklladní informace se můžete zeptat i dozorčího stanice, který má okénko právě na hranici placeného vstupu.

Na většině stanic jezdí eskalátory ve Vašem směru chůze vpravo - buď dolů nebo nahoru. Existují výjimky - jsou to stanice Palmovka na trase B a stanice Hradčanská na trase A. Pokud jsou k dispozici k výstupu jen eskalátory, tak jsou většinou tři - většinou jezdí dva. K získání informace, který eskalátor jede, můžete na mnohých stanicích použít vysílačku VPN a dotázat se - odpovědí bude například, že pravý eskalátor stojí a jede právě ten prostřední. Nemělo by se Vám stát, že se dostanete na eskalátor, který jede v protisměru než je Vaše cesta - většinou jsou obě cesty přehraženy alespoň sloupky s provazem. Jiné to je ovšem v poslední době u obousměrných eskalátorů, jejichž směr se spouští pomocí čidla fotobuňky. Více k tomu v tomto příspěvku.  Jedná se však spíše o výjimky a o eskalátory z vestiobulů - podchodů na uliční úroveň.

S problematikou řešení přístupnosti se začalo až v 90. letech, proto v tomto smyslu nejmodernější stanice jsou na okrajích tras.

Stav bezbariérových zařízení (flash – nelze stahnout jako obrázek)
Stav bezbariérových zařízení v HTML

 A nyní samotný popis jednotlivých tras a stanic pražského metra.

Trasa A

Depo Hostivař

Na nástupišti není akustický majáček

 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci a projdete k autobusovému terminálu.
 • Tato stanice není přestupní, ale je konečná.
 • Do vestibulu se lze dostat přes přímý výstup. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah, protože se nachází v uliční úrovni.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

Skalka

 • Na nástupišti je akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy uprostřed.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody s mezichodbou a následnými eskalátory.
 • Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah. Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít výtah pro přepravu osob a nákladu, jehož vstup je umístěn v samostatném objektu v blízkosti stanice autobusů. V úrovni nástupiště je výtah zaústěn do veřejné chodby za nástupištěm, přístupová cesta je po nástupišti u 2. koleje (ve směru stanice Dejvická).
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Strašnická

 • Na nástupišti není akustický majáček
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Do vestibulu se lze dostat přes schody s pohyblivou plošinou. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah, ale šikmou schodišťovou plošinu.
 • Na druhém konci nástupiště jsou pěší schody, vstup na ně je zahrazen provazovou zábranou, schodiště se nevyužívá.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Želivského

 • Na nástupišti není akustický majáček

 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.

 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.

 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.

 • Tato stanice nemá výtah. V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
   

Flóra

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Tato stanice není přestupní.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory.
 • Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Jiřího z Poděbrad

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.

 • Majáčky jsou i ve vestibulu, jak pro směr k nástupišti, tak i k eskalátoru k výstupu z prostoru metra na náměstí do ulice Slavíkova.

 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci ve směru vlaku do centra.
 • Tato stanice není přestupní.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a není bankomat.
   

Náměstí Míru

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci ve směru vlaku do centra.
 • Tato stanice není přestupní.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici je středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Muzeum

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je v prostřední lodi nástupiště nad kolej Dejvická – Depo Hostivař, lze využít i k přestupu- jde se nejdříve po pevných schodech, doprava na eskalátor a nahoře vlevo a přímo ven a nebo vpravo na trasu C.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody s mezichodbou a následnými eskalátory.
 • Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice je přestupní mezi trasami A a C. Pro přestup je nutné využít eskalátor ve směru Můstek – Dejvická, přestupní chodby a krátkého eskalátoru.
 • Tato stanice má výtah pro přímý výstup k Národnímu muzeu směr Vinohradská – více na DPP.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Majáčky s oznámením směru chodu eskalátorů jsou u výstupních eskalátorů do vestibulu (nikoliv u přestupních eskalátorů). Na ulici se lze z nástupiště dostat také výtahem (vede do prostoru vedle Národního muzea směrem na Vinohradskou ulici – je třeba jít nahoru a dolů do podchodu, je možné jít k tramvajové zastávce tramvaje č.11).
 

Můstek

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Tato stanice je přestupní mezi trasami A a B.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru Václavské náměstí se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici jestředisko dopravních informací ve vestibulu v dolní části Václavského náměstí (pod Zlatým křížem)
 • Ve stanici je bankomat.
 • Nástupiště má díky přestupům a pracovišti dozorčího mnoho překážek.
 • Nově byl z nástupiště zprovozněn výtah a doplňkové pevné schodiště do výtahové mezichodby směrem k uliční úrovni. Oba objekty jsou umístěny v části nástupiště blíže výstupu na Zlatý kříž (na Můstek), tedy ve směru Staroměstská a to v pořadí schodiště - přesupní eskalátory na trasu B (bližší varianta) - výtah.
 • nástupiště trasy A je mezistanicí výtahu, který vyjíždí z přestupní chodby na nástupišti trasy B a pokračuje přes tuto mezistanici do výstupní stanice tohoto výtahu ve výtahové mezichodbě. Po výstupu z výtahu v mezichodbě jdete asi 20 kroků kupředu a pak zabočíte do chodby vpravo (přímo byste se dostali k pevnému schodišti směrem dolů zpět na nástupiště trasy A). Po asi dvaceti krocích stojíte před dvěma výtahy, které Vás zavezou na uliční úroveň, do dolní části Václavského náměstí, před Adamovu lékárnu, vedle obchodního domu Baťa, tedy na levém chodníku ve směru k Zlatému kříži (Václavské nám. - ulice 28. října a ulice Na příkopě). Pozor! Vystupujete jinými dveřmi, než jste nastoupili, dveře jsou kolmo na vstupní. Výstup je ve směru podle toho, kterým výtahem jedete. Pokud jedete pravým výtahem, vystupujete směrem ke Zlatému kříži - po levé straně máte blok domů (Lékárna U Adama, následuje obchodní dům Baťa - vpravo prostranství, kde bývají stánky). Při jízdě levým výtahem z mezichodby se Vám otevřou na uliční úrovni dveře směrem k Vodičkově ulici, tedy směrem k Muzeu. Výtahy jsou na šířku chodníku od bloku domů. Výtahy jsou ozvučeny, hlásí, kam dojely. U výtahů v každé ze stanic fungují majáčky, stejně tak, jako na uliční úrovni pro nalezení výtahů. Na vysílačce VPN použijte příkaz číslo 2.
 

Staroměstská

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Tato stanice není přestupní.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Malostranská

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Tři eskalátory do vestibulu pod uliční úrovní (WC, Rellay - noviny …)
 • Další dva eskalátory do uliční úrovně na Klárov, před vstupem do metra prostranství.
 • Přestoupit lze na tramvaje 12, 18, 20, 22, stanice Malostranská.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a není bankomat.
 

Hradčanská

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Tato stanice není přestupní.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Eskalátory vedoucí z nástupiště do vestibulu jsou řazeny obráceně (od levé strany oproti ostatním stanicím).
 

Dejvická

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Do vestibulu se lze dostat přes na jedné straně eskalátory a na druhé pěší schody.
 • Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Vestibul stanice je průchozí mezi oběma směry (propojené galerií).
 

Bořislavka

 • Nástupiště má koleje po stranách a nástupiště je bez sloupů. 
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící  linie. Bezpečnostní pásy jsou hmatné holí a světelné (blikají, pokud souprava přijíždí, svítí, pokud souprava není ve stanici).
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • Tato stanice je přestupní na návaznou povrchovou dopravu - tramvaje a autobusy a to při výstupu po eskalátorech do dolní části Evropské ulice.
 • Tam se dostanete z nástupiště metra výstupem ve směru Dejvická eskalátory do poduličního vestibulu. Odtud je možné vyjet 
 • buď výtahem na chodník na roh Evropské a Horoměřické ulice a nebo po pevných schodech na tramvajové ostrůvky nebo případně eskalátory dalšími výstupy na uliční úroveň.
 • Druhý výstup z nástupiště metra je výtahem, který je na druhém konci nástupiště.ve směru na Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnici Motol. Výtah Vás vyveze do poduličního vestibulu, v kterém si přesoupíte na výtah na uliční úroveň a nebo vyjdete ven do parku nad Kladenskou a Africkou ulicí. 
 • V této stanici není středisko dopravních informací.
 

Nádraží Veleslavín

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie. Bezpečnostní pásy jsou hmatné i světelné.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • Vystoupit z nástupiště můžete na konci nástupiště ve směru na Petřiny a Nemocnici Motol. Vyjedete dvěma eskalátory do poduličního vestibulu.
 • V tomto vestibulu si můžete zvolit, zda chcete vystoupit přímo po pevných schodech k autobusovému terminálu a nebo výtahem, od kterého k autobusovému terminálu nebo vlakové zastávce musíte překonat ulici s přechodem pro chodce, tedy větší vzdálenost (jedná se však opravdu jen o pár metrů).
 • V této stanici je středisko dopravních informací.
 

Petřiny

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Ve směru na Dejvickou je výstup eskalátory do uličního vestibulu na ulici Na Petřinách, kterou projíždí tramvaj. Na výstup z vestibulu na ulici navazuje vpravo  od vchodu vodící linie, která Vás zavede po ulici Na Petříně k první ulici vpravo, k Brunclíkově ulici.
 • Kdybyste pokračovali ulicí Na Petřinách, dojdete ke konečně tramvají na Heyrovského náměstí - Petřiny. Je to směr do obory Hvězda.
 • Do ulice Bruncvíkovi ústí i druhý východ ze stanice metra, který je umístěn na opačné straně nástupiště. (ověřit, nejspíš jde o eskalátory a nebo výtah, který je uváděn v  popisu DPP)
 • V této stanici není středisko dopravních informací.
 • Na této stanici některé soupravy končí svou jízdu a některé pokračují až do stanice 
 • Nemocnice Motol. 
 • Ověřit, jak to je se soupravami, které zde jízdu končí - kde je obratiště? před nebo za stanicí? na které straně se vystupuje?
 

Nemocnice Motol

 • Nástupiště jsou dvě, jde o břehová nástupiště. Koleje uprostřed. Nástupiště jsou bez sloupů. Jedno nástupiště slouží pro výstup a druhé jako nástupní.
 • Po výstupu ze soupravy cestující sjede eskalátorem dolů do vestibulu - podchodu, dá se doleva a může vyjít buď k autobusům 
 • návazné povrchové dopravy do Kukulovy ulice směr Nové Butovice, Motol, Anděl nebo na opačnou stranu směr Vypich nebo Nemocnice.
 • Přímo vyjdete z vestibulu do suterénní úrovně vstupu do fakultní nemocnice Motol.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a u vstupů na nástupiště jsou vodící linie.
 • Vstup na odjezdové nástupiště je možný buď z vestibulu - podchodu stanice metra pod Kulkulovou ulicí eskalátorem nebo přímo z 
 • uliční úrovně z Kukulovy ulice, kousek před stanicí autobusů směr Nové Butovice ... a vpravo za světelným přechodem pro chodce.
 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • Na tuto stanici jezdí jen některé soupravy, ostatní končí jízdu ve stanici Petřiny, což je oznamováno během jízdy soupravy a ve 
 • stanici Petřiny.
 • Do vestibulu se lze dostat přes schody s výtahem.
 • Vestibul stanice je pod úrovní ulice i kolejiště.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací.
 

Trasa B

Přehled bezbariérovosti na DPP

Zličín

 • Na nástupišti je akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci do malého vestibulu na úrovni ulice.
 • Z vestibulu vyjdete na autobusový terminál MHD, příměstských i meziměstských autobusů,
 • Tato stanice má výtah. Více o výtahu na DPP.
 • V této stanici není středisko dopravních informací, je bankomat, občerstvení, Rellay (noviny)
 

Stodůlky

 • Na nástupišti je akustický majáček k výtahu.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště je výstup na obou koncích.
 • Do vestibulů se lze dostat přes pevné schody. Oba vestibuly jsou v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah. Více o výtahu na DPP.
 • Výtah vede na ulici mimo vestibul.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 •  

Luka

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pevné schody. Vestibul stanice je nad úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah. Více o výtahu na DPP.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 •  

Lužiny

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Tato stanice není přestupní.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah. Více o výtahu - více o výtahu na DPP.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Hůrka

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci. Více o výtahu na DPP.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a není bankomat.
 

Nové Butovice

 • Na nástupišti je akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru ZÁPAD (Hůrka) se lze dostat přes schody s pohyblivou plošinou. Tento vestibul je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah, ale šikmou schodišťovou plošinu. Více o ní na DPP.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Jinonice

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Tato stanice není přestupní.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Radlická

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Tato stanice není přestupní.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Smíchovské nádraží

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy uprostřed, ale také vpředu ze směru jízdy od centra.
 • Je možné přestoupit jak na tramvaje, tak i na autobusy MHD odjíždějící z autobusového terminálu, tak i na příměstské autobusy, odjíždějící z prostoru před budovou nádraží.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah, ale dvě šikmé schodišťové plošiny, umístěné v části pevných schodišť.
 • První plošina spojuje úroveň ulice v blízkosti obratiště tramvají se spojovací chodbou nad nástupištěm, druhá plošina spojuje úroveň spojovací chodby s nástupištěm metra..
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Vestibul je nad celým prostorem stanice, výstupy jsou tedy i na koncích i uprostřed nástupiště. Na jednom konci nástupiště jsou pěší schody se šikmou schodišťovou plošinou a druhou, která vede až na uliční úroveň.
 

Anděl

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích – vpředu ve směru jízdy centra je východ Na Knížecí (autobusové nádraží MHD i linkových meziměstských autobusů, případně tramvají. Tento Vestibul stanice je v pod úrovni ulice.
 • Druhý výstup – vzadu při jízdě z centra – je výstup ke křižovatce Anděl. Tento výstup má minimální vestibul na uliční úrovni. Z křižovatky Anděl jsou možné přestupy na tramvaje směr Řepy nebo Smíchov a Palackého náměstí.
 • Na nástupiště metra je možné se dostat eskalátory. Do vestibulu výstupu Na Knížecí vedou z uliční úrovně pevné schody, případně pro výstup je možné použít také eskalátory.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • Ve vestibulu stanice výstup Anděl je středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Nově byly přidány výtahy - z nástupiště do přestupní chodby a dalším výtahem na uliční úroveň. Výtah na ulici je na prostranství před vstupem do metra z Nádražní ulice (výstup u Anděla).
 

Karlovo náměstí

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Vpředu ve směru z centra je výstup směrem na Palackého náměstí a na nábřeží k Palackého mostu, východem vzadu směrem z centra se dostanete přímo do středu Karlova náměstí.
 • Do vestibulu na Palackého náměstí se lze dostat přes dvoje eskalátory s mezichodbou.
 • Tento vestibul stanice je pod úrovní ulice a slouží také jako podchod.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
  Národní třída – toho času uzavřena

 

Národní třída

 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Ve směru k Můstku je dlouhá chodba, která ústí na eskalátory, kterými vyjedete do vestibulu, odkud můžete jít doleva na další eskalátory, které Vás vyvezou na uliční úroveň na stanici tramvají Národní třída ve směru Národní divadlo. Po výstupu na ulici musíte jít vpravo ke stanici tramvaje. Pokud jdete poměrně blízko obchodního domui, jdete po rampě, z které musíte sestoupit po několika schůdcích - čím dál jdete, tím více schodů. Schody nejsou reliéfně ani barevně označeny! Proto doporučuji po výstupu na ulici se vydat přímo ke kolejišti tramvaje a podél okraje chodníku vpravo dojít k označníku tramvaje. Pokud potřebujete jet tramvají do opačného směru, stačí na tomto místě (přímo před výstupem z metra u okraje chodníku) přejít - pozor hustý tramvajový provoz. Po přejití jste přibližně u označníku stanice tramvají směr Karlovo náměstí nebo Lazarská.
 • Druhý výstup ze stanice metra je na druhé straně nástuipiště. Jde o výtahy, kterými vyjedete do přestupní chodby a přejdete k dalšímu výtahu, který Vás vyveze na uliční úroveň, do Retigovy ulice, před Pedagogickou fakultu. Jde o slepou ulici, na druhou stranu dojdete do Lazarské ulice (zastávka tramvají na Karlovo nám. a nebo na Národní třídu a dál);
 

Můstek

 • Stanice je velmi členitá, protože je zároveň přestupní mezi trasami B a A, přičemž tato trasa B je níže než trasa A. Přes trasu A lze vyjít na uliční úroveń.
 • Na nástupišti je akustický majáček
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je přímý výstup na úroveň ulice vzadu při jízdě od Zličína a to dvěma eskalátory - delším a kratším. Vyjedete do podchodu pod Jungmannovým náměstím.
 • Vpředu ve směru jízdy ze Zličína je přestupní chodba na trasu A.
 • Dvouramenné schodiště uprostřed nástupiště také vede do další přestupní chodby a na trasu A.
 • Nově byl přidán výtah. Najdete ho v dlouhé přestupní chodbě, ve směru k Náměstí Republiky, po levé straně, průchod k výtahu. K nalezení m,ůžete použít též vysílačku VPN, povel číslo 2.
 • Výtah Vás vyveze buď na nástupiště stanice metra trasy A a nebo ještě výš do přestupní chodby, kterou se dostanete 20 kroků vpřed a doprava 20 kroků vpžed k dalším výtahům, které Vás vyvezou na uliční úroveň před Adamovu lékárnu v dolní části Václavského náměstí. (levý chodník ve směru na Zlatý kříž).
 • Pozor, do výtahů vstupujete jinými dveřmi, než z něho vystupujete - mezistanice nástupiště trasy A, mezichodba a pak v druhém výtahu uliční úroveň.
 • Z mezichodby na uliční úroveň je možné jet dvěma výtahy. Z výtahu vpravo vystoupíte směrem na Zlatý kříž (Václavské nám. - ulice 28. října a Na Příkopech), z levého výtahu z mezichodby vystoupíte směrem k Vodičkově ulici a k Muzeu.
 • V této stanici je středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Středisko dopravních informací se nachází ve vestibulu přímého výstupu směrem na Jungm,annovo náměstí.
 • Další středisko dopravních informací je také ve vestibulu stanice metra A Můstek, u výstupu do ulice 28. října směrem k Jungmannovu náměstí.
 

Náměstí Republiky

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích eskalátory – na Náměstí Republiky se dostanete východem ve směru Můstek a Zličín, druhý východ ve směru Florenc a Černý most se dostanete do prostoru před Masarykovo nádraží a do ulice Na Florenci. Oba východy ústí do rozhlehlých podchodů - vestibulů s mnoha východy.
 • Do vestibulu ve směru Masarykovo nádraží se lze dostat přes dvoje eskalátory s mezichodbou ve tvaru písmene eL.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 •  

Florenc

 • Tato stanice je přestupní mezi trasami B a C.
 • Stanice má jeden svůj a jeden společný vestibul s trasou C.
 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy (širší sloupy).
 • Z nástupiště jsou dva přímé výstupy na uliční úroveň. První je ve směru Křižíkova - Černý most. Vestibul stanice je v úrovni ulice Sokolovská u stanic tramvají.
 • K výstupu je ale možné využít i přestup na trasu C. Po pevných dvouramenných schodech uprostřed nástupiště a pak vpřed a doleva na přestupní eskalátor, mezichodbou mírně nahoru, na konci vpravo na kratší eskalátory, které Vás vyvezou na nástupiště trasy C ve směru Hlavní nádraží. Přímo pak dojdete po několika metrech k pevným schodům, po kterých můžete vyjít a zabočit o 360 stupňů doprava a vyjdete do druhého staršího rozulehlého poduličního vestibulu, který má mnoho výstupů, jako např. po pravé straně k autobusovému nádraží Florenc (dva výstupy - z toho dnes k nové odbavovací hale ten napravo).
 • Ještě k upřesnění orientace - po vyjetí kratšími přestupními eskalátory na nástupiště stanice metra C je vpravo směr na Hlavní nádraží, Muzeumm, I. P. Pavlova ... Kačerov a Háje a nalevo směr na Vltavskou, Nádraží Holešovice ..., Ládví, Prosek, Letňany.
 • Tato stanice má dva výtahy. Jeden je určen k překonání pevných schodů do přestupní chodby nad nástupištěm stanice B a druhý najdete vpravo v přestupní chodbě a slouží k přímému výstupu všech cestujících z trasy B na uliční úroveň do ulice Na Florenci, poblíž křižovatky s ulicí Na Poříčí.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Křižíkova

 • Na nástupišti není akustický majáček
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody s mezichodbou ve tvaru písmene eL a následnými eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a není bankomat.
 •  

Invalidovna

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a není bankomat.
 

Palmovka

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Ve směru Českomoravská – Černý most je možné vyjít k autobusovému nádraží MHD a k stanici tramvají do Vysočan nebo na Libeňský most a do Holešovic nebo do Karlína nebo na Žižkov.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice a jde de facto o podchod.
 • Do druhého vestibulu ve směru ulice Na Žertvách se lze dostat přes eskalátory. Výstupní eskalátory jsou neobvykle vlevo. Tento vestibul je pod úrovní ulice. Je možné se tudy dostat především k tramvajovým zastávkám do všech zmíněných směrů a také ve směru na Bulovku.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Českomoravská

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci ve směru na Vysočanskou a Černý most.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Vysočanská

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a na nástupišti stanice nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích. Ve směru Českomoravská je výstup k tramvajové stanici a na nádraží Vysočany. Výstup je po pevném schodišti a pak zalomenou přestupní chodbou (vpravo - vlevo) k eskalátoru, kterým se dostanete do vestibulu na uliční úroveň.
 • Výstup ve směru Kolbenova – Černý most je výstup k autobusovému terminálu a do prostoru náměstí Organizace spojených národů (bývalé náměstí Lidových milicí). Výstup je přes eskalátory. Nad eskalátory tohoto výstupu jsou také vodící linie jak pro výstup, tak i pro vstup do metra. Za placeným prostorem metra se dostanete do podchodu – vestibulu stanice, je tedy pod uliční úrovní.
 • V tomto podchodu je také přímý vstup do obchodního centra.
  Tato stanice má dva výtahy (každý na jinou stranu ulice) z tohoto vestibulu stanice – ústí do prostoru dopravního terminálu. Více na DPP.
 • Po výstupu z metra do vestibulu napravo se jde k autobusům směrem na Prosek, doleva k autobusům směr Českomoravská nebo Harfa, Spojovací, Malešice, Skalka nebo Žižkov. 
 • K výstupu z vestibulu je možné využít buď pevné schody, nebo eskalátory (výstup k autobusům směr Prosek) a nebo už zmíněné výtahy.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Kolbenova

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci a je ve směru Vysočanská - Zličín.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah a horní nástupní stanice je ve vestibulu stanice.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Hloubětín

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště s prostupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci, ve směru Rajská zahrada – Černý most..
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice. Za placeným prostorem metra je výstup do podchodu, kde je bankomat a okýnko pro zakoupení předplatných jízdenek.
 • Tato stanice má výtah. Z nástupiště k němu dojdete spojovací chodbou mezi nástupišti ve směru Rajská zahrada – Černý most. Uprostřed této spojovací chodbičky je pokračovací chodba ve směru kolejí a touto chodbou se dostanete k výtahu, který je na jejím konci vpravo. Výtahem vyjedete do prostoru nad eskalátory ve vestibulu stanice – přímo proti dozorčímu. Ven z metra se od výtahu dostanete vpravo.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat. Jde o bankovat České spořitelny, který je umístěn úhlopříčně vlevo od výstupu ze dveří metra. Ve vestibulu metra jsou dále WC a prodejna novin a časopisů.
 

Rajská zahrada

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště jsou nad sebou, spodní nástupiště je bez sloupů, horní se sloupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
 • Dolní nástupiště je pro směr Černý most a slouží především k příjezdu cestujících, horní nástupiště slouží pro odjezd cestujících ve směru Hloubětín, centrum a dále až do Zličína.
 • Horní nástupiště je mírně nad úrovní ulice a dolní nástupiště je mírně pod úrovní ulice.
 • Za vestibul můžeme považovat malý prostory před vstupy do placeného prostoru u horního násupiště a spojovací pevné schodiště mezi oběma nástupišti a také do třetího patra stanice.
 • Tato stanice nemá výtah, protože se nachází v uliční úrovni.
 • V této stanici není středisko dopravních informací.
  Bankomat je mimo budovu, venku a je umístěn za východem z třetího patra budovy metra ve směru na Černý most.
 • Odsud vede pěší zóna po tělese (střeše) trasy metra až do stanice Černý most.
 

Černý Most

 • Na nástupišti není akustický majáček. Majáčky jsou až za výstupem z nástupiště.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje uprostřed, jde o tzv. stanici břehovou a je to nástupiště bez sloupů.
 • Nástupiště jsou tak de facto oddělena – jde o výstupní a nástupní nástupiště. Mezi nimi je možné přejít přes patro budovy metra, kde jsou různé obchody. Schodiště je umístěno v přední části nástupišť ze směru z centra nebo z příjezdového autobusového terminálu.
 • Z tohoto prvního patra budovy je možné sejít šnekovým bezbariérovým chodníkem na prostranství před stanicí metra a jít například směrem do sídliště Černý most nebo jít přes most pro pěší směrem k obchodním centrům jako je například Baumax, Electroworld, KFC … na druhé straně Chlumecké.
 • Z nástupiště metra jsou výstupy po stranách. Tyto výstupy vedou na terasu, z které je možné jít dolů buď u budovy na nástupiště meziměstských linkových autobusů nebo uprostřed terasy na nástupiště autobusů MHD, odjíždějících z Černého mostu. Těchto schodišť směrem dolů na nástupiště je několik, ale všechny vedou na obě stejná dlouhá nástupiště, mezi kterými však lze nejbezpečněji přecházet opět jen přes tuto terasu.
 • Po terase je možné jít vlevo do vestibulu autobusového nádraží (čekárna, prodej místenek např. i na Student Agency nebo ČSAD Liberec) nebo dále v tomto směru k obychodnímu Centru Černý most a Hypermarketu Globus.
 • Příjezdový terminál je před vstupem do metra. Vstup do metra má několik dveří po celé délce příjezdového autobusového terminálu.
  Stanice de facto vestibul nemá.
 • Tato stanice má výtahy, které osluhují jednak příjezdový terminál a výstup z metra do patra budovy, jednak výtah mezi patrem a úrovní výstupu z metra – vedle vstupu do vestibulu autobusového nádraží, jednak spojují také tuto úroveň s nástupištěm meziměstských autobusů.
 • Na nástupišti meziměstských autobusů najdete WC, restauraci, pekrařství, pizzerii a další prodejny.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

 

Trasa C

Letňany

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy, navíc při příjezdu soupravy metra blikají a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště je velmi široké a má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci – vpředu při jízdě z centra. Původně byl plánován výstup i na druhé straně nástupiště, ale není vybudován a proto není zpřístupněn.
 • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory.
 • Eskalátory slouží pouze pro výstup z nástupiště, ale možná někdy eskalátory mění směr nebo jsou rozjezdové a můžete je eventuelně využít i pro sjetí z vestibulu stanice na nástupiště metra.
 • Vestibul stanice je pod úrovní ulice. Jde o rozsáhlý prostor podchodu, který slouží k výstupu na správné nástupiště autobusu MHD – je nad ním totiž umístěn příjezdový a odjezdový terminál městských a příměstských autobusů.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Na tuto stanici přijíždí jen každá druhá souprava - ostatní končí jízdu ve stanici Ládví.(toto je ohlašováno juak v soupravě, tak i ve stanici Ládví)
 

Prosek
 

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásym navíc při příjezdu soupravy metra blikají a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje uprostřed, jde o břehovou stanici a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Výstup na druhé straně směrem do sídliště (směr z Letňan do centra) je po pěších schodech souběžně s eskalátory.
 • Na tuto stanici přijíždí jen každá druhá souprava - ostatní končí jízdu ve stanici Ládví.(toto je ohlašováno juak v soupravě, tak i ve stanici Ládví)
 

Střížkov

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy,navíc při příjezdu soupravy metra blikají a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje uprostřed, jde o břehovou stanici a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Výstup na druhé straně straně směrem do sídliště (směr z Letňan do centra) je po pěších schodech souběžně s eskalátory. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti na nástupišti.
 • Nástupiště nevyhovuje pravidlům prostorového členění, má prosklené segmenty a obtížné výstupy.
 

Ládví

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásym navíc při příjezdu soupravy metra blikají a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy uprostřed.
 • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Kobylisy

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru Kobyliské náměstí se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Nádraží Holešovice

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Do vestibulu vzadu z centra k autobusovému terminálu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru vlakové nádraží a autobosové nádraží meziměstských autobusů se lze dostat přes schody s pohyblivou plošinou. Tento vestibul je také v úrovni ulice. Z vestibulu je přímý vstup do nádraží ČD.
 • Pro tento vestibul je k dispozici svislou plošinu v podobě výtahu.
 • V této stanici je středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Vltavská

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci z prvního vagónu, směr do centra.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 •  

Florenc

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Tato stanice je přestupní mezi trasami B a C, přičem při přestupu na trasu Bé je nutné jet krátkými eskalátory z nástupiště trasy Cé doilů, pak projít přestupní chodbou a sjet dalšími delšími eskalátory do přestupního prostoru, těsně nad nástupiště trasy B. Přímo až na něj je nutné ještě zdolat dvouramenné schodiště.
 • Do vestibulu ve směru Vltavská – Letňany se dá dostat k tramvajovým zastávkám.
 • Výstup i vstup je možný eskalátory. Tento vestibul je v úrovni ulice.
 • Druhý výstup je po pevných schodech, za nimi vpravo a dveřmi z placeného prostoru metra do rozsáhlého vestibulu – podchodu, kterým dojdete například napříč k výstupu na autobusové nádraží Florenc. Vestibulem je možné dojít až do prostoru druhého vestibulu a například k vstupu do stanice trasy metra Bé.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Hlavní nádraží

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje uprostřed, jde o břehovou stanici a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy po stranách.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory nebo pevné schody, které by ovšem měly sloužit především pro vstup. Vestibul stanice je v úrovni ulice. Vestibul je de facto součástí spodní části nádražní haly.
 • Tato stanice má výtahy z obou nástupišť.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Výstupy jsou od začátku soupravy v pořadí eskalátor, pěší schody, druhé pěší schody a eskalátor.
 

Muzeum

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci, vzadu ve směru od I. P. Pavlova.
 • Tato stanice je přestupní mezi trasami A a C. Na trasu A je nutné sjet eskalátory dolů.
 • Přestupní eskalátory jsou vzadu ve směru od I. P. Pavlova.
 • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžnými eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici je středisko dopravních informací a je bankomat.
 • Nástupiště je velmi členěné, díky přestupním eskalátorům. Na ulici se lze dostat také výtahem, ke kterému vede boční chodba (na opačném konci než schodiště a eskalátory)
 

I. P. Pavlova

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupky.
 • Z nástupiště je výstup výhradně po eskalátorech, které jsou umístěny na konci nástupiště ve směru Muzeum.
 • Také z vestibulu stanice je možné použít jen eskalátory.
 • Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má nově výtah, do kterého se nastupuje zhruba uprostřed nástupiště ze směru od Muzea.
 • Výtahem vyjedete do mezichodby. Vystupujete jinými dveřmi, než jste nasoupili, dveřmi kolmo na vstupní.
 • Od výtahu v mezichodbě jdete přímo asi 30 metrů k dalšímu výtahu, který Vás vyveze na uliční úroveň. 
 • Opět vystupujete jinými dveřmi, než jste nastoupili, dveřmi kolmo na vstupní. 
 • Vystoupíte do výklenku v domě, vyjdete přímo na Legerovu ulici (magistrála směrem od Nuselského mostu k Muzeu), dáte se doprava a po asi 200 metrech přijdete na roh ulice Lublaňské (ulice, v které jsou tramvajovíé zastávky a nebo vstupy do vestibulu metra po pevných, poměrně strmých) schodech.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Vyšehrad

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje uprostřed, jde o břehovou stanici a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště je výstup po stranách.
 • Přestup mezi jednotlivými směry metra je řešen podchodem se schodišti na úrovni posledního vagonu ve směru z centra (držet se při levé stěně, při příjezdu ve směru do centra při stěně pravé).
 • Do vestibulu se lze dostat přes přímý výstup. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah, protože se nachází v uliční úrovni.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Pražského povstání

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště jen s dvěma sloupy u pevného schodiště. Jinak je nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci po pevném schodišti.
 • Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a není bankomat.
 

Pankrác

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici nejsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště jsou výstupy uprostřed nástupiště, které je tak poměrně členité.
 • Do vestibulu se lze dostat přes eskalátory. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Budějovická

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Do vestibulu se lze dostat přes na jedné straně eskalátory a na druhé pěší schody.
 • Do vestibulu ve směru Poliklinika se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Kačerov

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště se sloupy.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci z 1. vagonu, směr z centra.
 • Do vestibulu se lze dostat přes schodiště se souběžným eskalátorem, který slouží jen pro výstup. Vestibul stanice je v úrovni ulice a před ním je autobusový terminál MHD.
 • Stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.

 

Roztyly

 • Na nástupišti je akustický majáček.
 • Ve vestibulu jsou majáčky jen se signalizací (pípání), bez hlášení.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup ve směru z centra.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 • U vestibulu stanice je autobusový terminál MHD a o kousek dál i nástupiště meziměstských autobusových linek.

 

Chodov

 • Na nástupišti není akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště nejsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup ve směru z centra.
 • Do vestibulu se lze dostat přes schody s výtahem. Vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Tato stanice má výtah situovaný vpravo od schodiště.
 • Z vestibulu vedou tři schodišťové výstupy, všechny ve směru metra z centra, před schodišti jsou osazeny majáčky, z vestibulu, při levé stěně lze vstoupit až do
 • Obchodního Centra Chodov, k obousměrným eskalátorům.
 • V úrovni ulice je nad tímto vstupem vstup do objektu z ulice s majáčkem.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Opatov

 • Na nástupišti je akustický majáček.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště je výstup na jednom konci.
 • Do vestibulu se lze dostat přes pěší schody. Vestibul stanice je v úrovni ulice, ale k autobusovému nástupišti městských a příměstských autobusů je třeba ještě vystoupat po schodišti nebo vyjet eskalátory.
 • Tato stanice nemá výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
 

Háje

 • Na nástupišti je akustický majáček a oznámení směru eskalátoru.
 • V prostorách nástupiště jsou zvýrazněny bezpečnostní pásy a ve stanici jsou vodící linie.
 • Nástupiště má koleje po stranách a je to nástupiště bez sloupů.
 • Z nástupiště jsou výstupy na obou koncích.
 • Výstup ve směru do centra (držet se při pravé straně) má výstup se schodišti i eskalátory o úroveň výše, tento výstup je směrem k zastávce městských i příměstských autobusů.
 • Do vestibulu se lze dostat přes na jedné straně eskalátory a na druhé pěší schody.
 • První vestibul stanice je pod úrovní ulice.
 • Do druhého vestibulu ve směru multikino Galaxie se lze dostat přes eskalátory. Tento vestibul je v úrovni ulice.
 • Tato stanice má výtah.
 • V této stanici není středisko dopravních informací a je bankomat.
31.03.2016 20:32:48
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one