Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Navigace a prostorová orientace

K navigaci nevidomým a slabozrakým může pomoci drobná krabička - lidově vysílačka, kterou se vysílají signály k hlasovým majáčkům umístěným v různých místech na ulicích, na budovách, v dopravních systémech jako je metro - oznamování směru jízdy eskalátorů, otevírání dveří metra, hlášení směru jízdy tramvají, oznamování nástupu nevidomého řičidiči ...
Tato pomůcka - vysílačka má dvě základní varianty - samostatná krabička s šesti tlačítky a nebo třítlačítkový panýlek (zdvojené funkce), umístěný na bílé holi.
Tlačítková krabičková verze, kterou vyrábí firma Apex, má typové označení VPN 01 a nebo novější VPN 02, určená pro využití v dalších zemích EU:
To všechno ale především zrakově postižení znají, ale špatně se na internetu hledají návody k ovládání, které Vám zde přinášíme. REspektive najdete je v PDF v katalogových listech výrobce Apex Jesenice, odkud také citují následující informace v pro nevidomé přístupnější podobě.

 
NÁVOD K OBSLUZE VYSÍLAČE VPN 01
 
Vysílačem VPN 01 je možno vyslat šest povelů. Mezi tlačítky TL1 a TL2 je umístěna hmatná značka pro jednoduchou orientaci na klávesnici.
 
VÝROBA UKONČENA! Výrobek je nahrazen novým typem VPN 02 -
Zde na mých stránkách další návod - tento stávající návod zachován kvůli stávajícím uživatelům.

Jednotlivá tlačítka plní tyto funkce:
TL1 - Vyvolání úvodní znělky a základní hlasové fráze stabilního akustického majáčku pro orientaci nevidomého. (Povel č. 1)
- Krátký stisk = jednorázová odezva majáčku.
- Dlouhý stisk (déle než jedna vteřina) - vyvolání periodického opakování vysílání pro akustický majáček po dobu 1 minuty po 3 vteřinách. K ukončení tohoto režimu krátce stiskneme libovolné jiné tlačítko.
TL2     - Vyvolání doplňkové (rozvíjející) hlasové informace stabilního akustického majáčku; aktivace hlášení režimu chodu eskalátorů. Aktivace hlasového výstupu „inteligentních“ zastávek MHD. (Povel č. 2)
TL3     - Vyvolání hlasové informace o číslu linky a směru jízdy dopravního prostředku MHD. (Povel č. 3)
TL4     - potvrzení nástupu nevidomého (tělesně postiženého) do dopravního prostředku MHD a případné otevření dveří (pražské tramvaje typ 14T a 15T a u souprav Českých drah řady 471 CityElefant, RegioNova a dalších). Otevření všech dveří vlaku pražského metra. (Povel č. 4)
TL5     - aktivace akustické signalizace na přechodu pro chodce a na železničním přejezdu. (Povel č. 5)
TL6     - Aktivace klávesnice některých typů elektronických informačních stojanů s hlasovým výstupem. (Povel č. 6)
 
Trvalým stiskem tlačítek TL2 až TL6 lze po dobu držení vyvolat opakované vysílání příslušného povelu s periodou asi 2 vteřiny (autorepeat).
Vysílač VPN 01 je vybaven akustickou indikací vyslání povelu a stavu napájecích článků. K této indikaci dojde při stisku kteréhokoli tlačítka. Dvojí pípnutí ukazuje na správnou funkci a dobrý stav článků, jedno pípnutí upozorňuje na snížení vysílaného výkonu a nutnost v nejbližší době napájecí články vyměnit. Stisknutí, které nevyvolá akustickou odezvu vůbec, nebo vyvolá odezvu, která je přerušovaná (chrastění), ukazuje na nefunkčnost vysílače z důvodu vybití článků nebo jiné závady.
Vysílač VPN 01 je napájen dvěma články 1,5 V typu LADY,4001, LR1, AM5, SUM5, N, nebo R1.
 
Výměna napájecích článků:
  • Křížovým šroubovákem odšroubujeme šroub na zadní straně krabičky. Přidržujeme obě víčka krabičky u sebe a krabičku otočíme klávesnicí nahoru, před sebe orientační značkou na klávesnici dopředu, dále od nás.
  • Přidržujeme spodní víko a odklopíme opatrně vrchní víko krabičky s klávesnicí směrem od sebe a dopředu tak abychom nepoškodili (neutrhli) pružný plochý vodič klávesnice.
  • Vrchní víčko položíme volně klávesnicí dolů tak,  jak mu to umožňuje pružný plochý vodič. Vyjmeme staré články umístěné v dolní části spodního víka krabičky v držácích tak, že články vždy lehce namáčkneme na pravou pružinu a zvedneme nejprve levou část článku.
  • Pokud je třeba napružíme kontakty u držáků na pravé straně a zkontrolujeme správné zasunutí části držáku vlevo.
  • Nové články vkládáme s ohledem na polaritu podle vyobrazení pod články tj. článek nejblíže k nám špičkou (kladným pólem) vpravo, článek dále od nás špičkou (kladným pólem) vlevo.
  • Naklopíme volně horní víčko krabičky zpět na spodní tak, aby plochý pružný vodič klávesnice vytvořil jakési „S“ a nikde se nezlomil.
  • Přidržíme obě víčka krabičky u sebe a zašroubujeme do spodní části stahovací křížový šroub.
 
Záruční opravy a další servis:
APEX s.r.o.
Na Ochoze 581
252 42 Jesenice
tel.: 241 090 611
fax: 241 090 610
http://www.apex-jesenice.cz/tyfloset1.php?lang=cz

VPN 02 

Popis vysílače. 


Vysílač VPN 02 je součástí systému TYFLOSET® a je určen jako pomůcka pro nevidomé a 
slabozraké. Tímto vysílačem v plastové krabičce se šesti tlačítky je možno vyslat povely pro dálkové 
ovládání akustických orientačních a informačních zařízení. Vysílač lze po přepnutí kmitočtu použít v Česku, 
Slovensku i v ostatních státech EU (Rakousko, Německo,..). 

Prostřednictvím akustických orientačních majáčků ZOM -- a rádiových orientačních majáčků PM -- 
slouží nevidomému při orientaci v prostoru. Pokud jsou dopravní prostředky vybaveny přijímačem řady 
PPN ---, mohou pomocí hlásiče poskytnout nevidomému informace o číslu linky, směru jízdy apod. 
Světelné křižovatky vybavené přijímačem PPN --, umožňují aktivovat akustickou návěst pro přecházení, 
zastávková informační tabla ZIS a elektronické zastávkové označníky EZO mohou poskytnout hlasovou 
informaci o aktuálních odjezdech veřejné dopravy. 

Vysílání povelů. 


Povely jsou vysílány po stisknutí tlačítek 1 až 6. Mezi tlačítky 1 a 2 je umístěna hmatná značka pro 
orientaci na klávesnici. Reakce na povely přiřazené jednotlivým tlačítkům je závislá na zvoleném aktuálním 
regionu (kmitočtu), domovské zemi, a na nastaveném režimu klávesnice. 

 

 Aktuální region (vysílaný kmitočet) umožňuje použití VPN02 na území Česka (CZ), Slovenska (SK) a 
ostatních zemí EU (Rakouska, Německa, …) (EU). Přepnutí se aktivuje současným stiskem a přidržením 
na cca 3 sekundy tlačítek 5 a 6. Kmitočet se přepíná postupně v pořadí CZ, EU, SK. Stav je indikován 
Morseovou abecedou: CZ -. -. pak EU -.. a pak SK … a opět CZ, EU,….. 

Domovská země (základní vysílaný kmitočet) je u VPN02 z výroby nastavena podle oblasti distribuce, 
Česko, Slovensko, EU. Toto nastavení lze změnit uživatelsky (doporučujeme měnit u prodejce nebo u 
výrobce). 

Režim klávesnice (funkce tlačítek) je z výroby nastaven na režim „domovský“, tj. funkce tlačítek je 
vždy jako v domovské zemi. Uživatel může funkci tlačítek změnit (doporučujeme nastavit u prodejce) ve 
shodě s regionálními zvyklostmi (režim klávesnice „regionální“). 

Funkce tlačítek v CZ/SK, regionální zvyklost. 

TL1 - Vyvolání úvodní znělky-trylku a základní hlasové fráze stabilního akustického majáčku pro 
orientaci nevidomého. Aktivace hlasového výstupu některých „inteligentních“ zastávek MHD. 

TL2 - Vyvolání doplňkové (rozvíjející) hlasové informace stabilního akustického majáčku; vyvolání 
hlášení režimu chodu eskalátorů a pohyblivých chodníků. Aktivace hlasového výstupu 
některých „inteligentních“ zastávek MHD. 

TL3 - Vyslání povelu pro dotaz na číslo linky a směr jízdy vozidla MHD, v některých místech i směr 
jízdy místního linkového autobusu. 

TL4 - Potvrzení nástupu nevidomého do vozidla a případné otevření dveří u některých nových typů 
dopravních prostředků včetně vybraných dveří souprav Českých drah řady CityElefant, 
RegioNova a dalších. Otevření všech dveří vlaku pražského metra. 

TL5 - Aktivace akustické signalizace na přechodech pro chodce a na vybraných železničních 
přejezdech. Ovládání hlasového výstupu některých elektronických informačních zařízení na 
železničních nádražích. 

TL6 - Aktivace doplňkové klávesnice některých typů elektronických informačních stojanů s hlasovým 
výstupem. Aktivace hlasového výstupu některých elektronických informačních zařízení na 
železničních nádražích. 

 Funkce tlačítek v EU, regionální zvyklost. 


TL1 - Vyslání povelu pro dotaz na číslo linky a směr jízdy vozidla MHD. 

TL2 - Potvrzení nástupu nevidomého do vozidla MHD. 

TL3 - Aktivace vyhlášení příští zastávky ve vozidle MHD. 

TL4 – Vyvolání úvodní znělky-trylku a základní hlasové fráze stabilního akustického majáčku pro 
orientaci nevidomého. 

TL5 - Vyvolání doplňkové (rozvíjející) hlasové informace stabilního akustického majáčku. 

TL6 - Rezerva. 

Přidržením tlačítka ovládajícího funkci „akustický orientační signál“na dobu delší než 3 sekundy dojde k 
automatickému vysílání povelu v intervalu 3 sekundy po dobu jedné minuty. Tuto funkci lze zrušit stisknutím 
libovolného jiného tlačítka. 

Stisknutí každého tlačítka je doprovázeno akustickou indikací. Pokud je vše v pořádku jsou slyšet dvě 
pípnutí. První, vždy jednoduché, indikuje stisk tlačítka. Druhé pípnutí indikuje správný stav zařízení, 
vyhovující stav baterií a svým charakterem signalizuje zvolený kmitočet podle tabulky 1. 

Výměna baterie. 

Vysílač VPN02 je napájen jedním článkem 1,5V typu LADY, 4001, LR1,AM5, SUM5, N, nebo R1. Pro 
výměnu baterie je nutno odšroubovat čtyři šroubky ve spodní straně. Opatrně odklopit horní díl 
s klávesnicí, pozor na vytržení vývodu klávesnice – netahat !!! Baterii vyměnit. Vrátit horní díl a lehce 
zašroubovat šroubky. Pokud je vysílač bez baterie, udrží si nastavení aktuálního regionu (kmitočtu) jen po 
omezenou dobu (cca hodinu), nebo do stisknutí libovolného tlačítka. Po delší době se nastavení vysílače 
vrátí na kmitočet domovské země. 

APEX spol. s r.o. 
Na ochoze 581 
252 42 Jesenice 

Tel : 241 090 622 
keil@apex-jesenice.cz 
http://www.apex-jesenice.cz/
http://www.apex-jesenice.cz/tyfloset.php?lang=cz
Katalogový list k VPN 02 v PDF se všemi podrobnostmi.


 
Výrobou a servisem navagačních systémů se zabývá firma Dinasys.
http://www.dinasys.cz/
DINASYS s.r.o.
Help line: +420 224 240 947

 

Vyhláška č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

ve svém paragrafovém znění stanoví rozsah pro bezbariérové řešení pro
jednotlivé typy staveb a dále v technických podrobnostech se odkazuje na
příslušné přílohy a jejich body. Konkrétně body 1.2.8 a 1.2.9 přílohy č. 1
obsahují tyto požadavky.

1.2.8. Akustický prvek.
Akustický prvek je buď akustická signalizace pro chodce se znamením "Stůj"
či se znamením "Volno" nebo orientační majáček s příslušným trylkem a
popřípadě také s hlasovou frází. Trylek je o třetinu akustického tlaku
hlasitější než hlasová fráze. Formulace hlasových frází musí respektovat
zásady prostorové orientace osob se zrakovým postižením. Majáček se umisťuje
zpravidla do osy vstupu.
Pro následující situace se používají tyto trylky:
a) úrovňový vstup se označuje trylkem „I-Á“,
b) pevné schodiště a bezbariérové rampy se označují trylkem „BRLM“,
c) pohyblivé schody a chodníky se označují trylkem „CINK“.
d) informační systémy se označují trylkem infosystém.

1.2.9. Dálkové ovládání akustických prvků.
Dálkové ovládání musí být zabezpečeno prostřednictvím přijímače
elektronických kódovaných povelů vysílaných ze vzdálenosti nejméně 40 m na
kmitočtu 86,790 MHz. Odezva vybraných majáčků může být zpožděna o 1 až 3
sekundy.
Pro jednotlivé povely platí tato pravidla:
a) Povel č.1 aktivuje informaci o názvu stavby. Vzor je například trylek
„Krajský úřad Středočeského kraje“ nebo trylek „Železniční stanice Praha
hlavní nádraží“ nebo trylek „třetí nástupiště Praha Hlavní nádraží“.
b) Povel č.2 aktivuje příslušný trylek a informaci o stručném popisu
interiéru nebo trasy, popřípadě trylek „cink“ a informaci o aktuálním režimu
pohyblivých schodů nebo chodníků.
c) Povel č.3 aktivuje trylek dopravce a informaci o čísle a směru jízdy
vozidla.
d) Povel č.4 aktivuje samoobslužné otevírání dveří nebo informuje řidiče o
nástupu či výstupu nevidomého do či z vozidla.
e) Povelem č.5 se aktivuje akustická signalizace pro chodce.
f) Povelem č.6 se aktivuje hlasový výstup elektronických informačních
systémů a obdobných zařízení.

Naviterier Routeplanner www.naviterier.cz

Naviterier Routeplanner je webová aplikace určená pro plánování tras nevidomých chodců, fungující na všech běžných webových prohlížečích. Plánování trasy z místa na místo probíhá podobně jako u jiných plánovačů tras s tím rozdílem, že je optimalizována pro nevidomého. Popis trasy obsahuje užitečné informace o významných bodech v okolí, sklonech chodníků, tvarech rohů, hluku z dopravy apod. 
 

Pozvánka na první setkání budoucích uživatelů (z e-mailu)
Vážení příznivci
 
dolaďování navigační aplikace Naviterier je v plném proudu. Byli bychom rádi, abyste se se svými podněty stali součástí našeho úsilí. Proto, prosím, přijměte pozvání na přátelské setkání s Naviterierovým týmem - Zdeňkem Míkovcem, Janem Balatou a Kristýnou Zvelebilovou.
Vyslechneme Vaše připomínky a zodpovíme vše, co Vás o Naviterierovi zajímá.
 
Kdy: v pondělí 28. srpna 2017
Kde: v Praze, konkrétní místo upřesníme podle počtu účastníků
 
Potvrďte, prosím, svoji účast e-mailem do pátku 4. srpna 2017.
 
Těšíme se na Vás a přejeme příjemný víkend!
 
Za Naviterierův tým
 
Kristýna

PS: Znáš někoho, kdo by měl o Naviteriera zájem? Díky doporučení získáte oba navíc tři měsíce předplatného zdarma! Stačí, když napíše Tvé jméno do tohoto registračního formuláře:

Aplikace byla představena na konferenci INSPO 2017 (informace v doc formátu ze stránek Helpnetu.cz)

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one