Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 175/200 Sb. ze dne 15. června 2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 175/200 Sb. ze dne 15. června 2000
 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu upravuje v § 12 Přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace a v § 13 Přepravu osob na vozíku pro invalidy

§ 12

     Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace

(1) Cestující  s omezenou schopností pohybu  a orientace mají
ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených
a označených.  Pokud  není  u  těchto  osob  jejich právo na místo
k sezení   zřetelně  patrné,   prokazují  svůj   nárok  příslušným
průkazem. Jiný  cestující, který takové místo  obsadil, toto místo
cestujícímu  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace na jeho
požádání uvolní.

(2) Dopravce  vyhradí a označí  v každém jednotlivém  vozidle
nejméně  dvě místa  k sezení  pro cestující  s omezenou schopností
pohybu a  orientace. V městské  hromadné dopravě dopravce  vyhradí
a označí  pro  tyto  účely  nejméně  šest  míst  k sezení v každém
jednotlivém vozidle. Na dráze lanové s uzavřenými vozidly se místo
k sezení pro  cestující s omezenou  schopností pohybu a  orientace
vyhrazuje a označuje alespoň v jednom vozidle.

(3) Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí
být v městské hromadné dopravě  umožněn nástup do vozidla i výstup
z vozidla všemi  dveřmi, které jsou  označeny pro nástup  nebo pro
výstup cestujících.

(4) Na spoje, do nichž  si lze zakoupit místenku, se místenky
na  místa vyhrazená  pro  cestující  s omezenou  schopností pohybu
a orientace  prodávají jen  pro osoby,  jejichž nárok  na obsazení
těchto míst se prokáže.

(5)  Podrobnosti o  podmínkách nástupu  a výstupu cestujících
s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  stanoví  dopravce ve
smluvních přepravních podmínkách.

 § 13

Přeprava osob na vozíku pro invalidy

(1)  Dopravce  přepraví  cestujícího  na  vozíku pro invalidy
v bezbariérovém vozidle,  nebo dovoluje-li to  technické provedení
vozidla  a  jeho  obsazenost  a  je  současně  zajištěna pomoc při
nástupu  a   výstupu  cestujícího  na   vozíku  pro  invalidy   do
a z vozidla, též v jiném vozidle.

(2) Dopravce  zajistí přepravu podle  odstavce 1 na  spojích,
které jsou v jízdním řádu označeny též pro přepravu cestujících na
vozíku pro invalidy.

(3) Je-li dopravce ve veřejné  drážní osobní dopravě na dráze
celostátní a dráze regionální  požádán předem o zajištění přepravy
cestujícího  na vozíku  pro invalidy,  a to  ve lhůtě stanovené ve
smluvních  přepravních  podmínkách,   cestujícího  přepraví  podle
dohodnutých podmínek.

(4)  Podrobnosti o  podmínkách přepravy  osoby na  vozíku pro
invalidy  a  o  umístění  vozíku  pro  invalidy ve vozidle stanoví
dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.

02.04.2008 15:23:57
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one