Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Rozšíření výskytu vodících linií v pražském metru

Dopravní podnik hlavního města Prahy nám sdělil, že na nástupištích
stanic pražského metra Hůrka, Lužiny, Luka, Stodůlky a Zličín byly
doplněny a uvedeny do provozu umělé vodicí linie tak, že jsou nyní po
celé délce obou nástupních hran. Doplněné linie jsou třídrážkové, tak
jak je známe i z jiných stanic.

Připomínám, že na uvedených stanicích byly jako vůbec první v metru
umělé vodicí šestidrážkové linie (ale vždy jen po jedné straně
nástupiště) realizovány v r. 1994 v souvislosti s výstavbou
jmenovaných stanic. Tak se v praxi potvrdila jejich účelnost a s
pomocí sponzorů i vstřícností Dopravního podniku byly tyto linie
postupně prováděny na dalších stanicích , kde nejsou vodicí linie
přirozené.

Uvedenou akcí počíná v metru postupné doplňování a modernizace
orientačních opatření pro zrakově znevýhodněné. To se týká převážně
sjednocení funkce a doplnění systému akustických orientačních majáků.
Z toho důvodu se může stát, že v období od 15. 12.2014 do cca 16.
1.2015, na některé z výše jmenovaných pěti stanic budou stávající
majáky na krátkou dobu vyřazeny z provozu, aby mohla modernizace
proběhnout.

Během r. 2015 bude modernizace postupovat na dalších stanicích. Při
jejím projektování byly brány v úvahu i připomínky uživatelů, pokud je
sdělili Metodickému centru odstraňování bariér SONS.

SONS je zastoupena v komisi rady hlavního města Prahy Pro Prahu
bezbariérovou a otevřenou. Hlavním cílem komise, ustavené v r. 2013,
je do r. 2025 dosáhnout toho, aby pražská doprava byla bezbariérová,
nebo jinak řečeno dostupná všem osobám s omezenou schopností pohybu
nebo orientace. Komise zpracovala pro naznačené období koncepci pro
postupné odstranění bariér v pražské dopravě. Koncepce byla složkamy
magistrátu akceptována a z rozpočtu města vyčleněny i finanční
prostředky na podporu takových úprav. V tomto okamžiku můžeme sdělit,
že i nová politická reprezentace města, ustavená posledními
komunálními volbami, zmíněnou koncepci akceptovala a v rozpočtu města
na r. 2015 se opět počítá s finanční podporou odstraňování dosud
trvajících bariér.


Zprávu podává Viktor Dudr,
Metodické centrum odstraňování bariér SONS
24.01.2015 15:01:05
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one