Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Akustická signalizace pro nevidomé na železničních přejezdech

Akustická signalizace pro nevidomé na železničních přejezdech

Dobrý den,

Stavební předpisy ukládají od r. 2007 při nových stavbách a přestavbách vybavovat definovaná křížení železnice s komunikací - železniční přejezdy - dálkově aktivovanou akustickou signalizací, avizující zrakově znevýhodněným chodcům aktuální režim na přejezdu.

Uvedené opatření musí mít přejezdy se světelnou signalizací, pokud se nacházejí v obcích a mimo obec na trasách využívaných běžně chodci k docházce k nádraží, zastávce linkového autobusu, k nějaké provozovně a pod.

Účel akustické signalizace na přejezdech je podobný, jako na přechodech pro chodce: Rychlé akustické tepy s frekvencí asi 8 tepů za vteřinu (8 H) znamenají, že přejezd je volný. Pomalé akustické tepy s frekvencí asi 1,5 Hz znamenají, že se blíží vlak a na přejezd nelze vstoupit. Pro ostatní účastníky v tom případě svítí střídavá červená světla a na chráněných přejezdech jsou spuštěny závory. Známé hlasité vyzvánění není pro zrakově znevýhodněné dostatečným opatřením, neboť se ozývá pouze při uzavírání přejezdu.

Aby v obci nedošlo k sluchové záměně přejezdu za přechod, nacházejí-li se v bezprostřední blízkosti, mají akustické tepy na přejezdech charakter "pípání" tónem s frekvencí cca 1000 Hz. Na přechodech se setkáváme s charakteristickým klapáním, nebo pípáním s tónem o frekvenci cca 500 Hz.

Na rozdíl od signalizace na přechodech je nutno akustickou signalizaci na přejezdech vždy aktivovat povelem č. 5 slepecké vysílačky typu VPN. Je zřejmé, že z bezpečnostních důvodů je možné koleje na přejezdu přecházet jen v případě, že se nachází na nám dobře známé trase. Nikdy bychom neměli přejezd využívat v neznámém prostředí. Pokud se nachází na naší nové trase, je v zájmu bezpečí nacvičit přecházení ve spolupráci s instruktorem mobility nevidomých.

Dalším důvodem, podporujícím toto doporučení, je fakt, že ne na všech přejezdech vybavených akustickou signalizací jsou provedeny i hmatové úpravy povrchu, varovné a signální pásy tam zkrátka někdy nenajdeme.

Laskavostí Správy železniční dopravní cesty, st. o., dáváme k dispozici seznam přejezdů vybavených akustickou signalizací pro nevidomé, aktuální k 1. září 2010.

V příloze tohoto emailu tedy najdete dva soubory. Jeden ve formátu pro program Excel a druhý ve formátu text.

 

Zprávu podává: Viktor Dudr, Metodické centrum odstraňování bariér SONS

26.05.2008 10:57:12
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one