Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Jaká usnadnění a zpřístupnění budují ČD

Zdroj: S námi bez překážek - speciální příloha časopisu GrandExpress duben 2008

Cestujícím se zrakovou vadou a nevidomým byla v porovnání s jinými cestujícími s omezenou schopností pohybu doposud věnována menší pozornost. Tato skutečnost se však nyní postupně začíná měnit, České dráhy cíleně zaměřují pozornost také na zrakově postižené a nevidomé cestující. Pro usnadnění cestování vyjmenovaných skupin na železnici se zaměřujeme především na:

 

Ø     přepravně-tarifní podmínky (např. zvláštní úprava podmínek pro průvodce a specifické podmínky pro vodící nebo asistenční psy).

Ø     infrastrukturu (usnadnění pohybu nevidomých cestujících ve staničních halách, na nástupištích a přístupových cestách k nim pomocí výtahů, ramp, mobilních nebo schodišťových plošin, naváděcích systémů apod.),

Ø     komunikační systémy (v železničních stanicích, ve vlakových soupravách, v elektronických médiích),

Ø      lidský faktor (osvětová činnost, školení zaměstnanců).

Kromě tarifně-přepravního zvýhodňování nevidomých cestujících se snažíme také upravovat infrastrukturu tak, aby splňovala nejnáročnější podmínky s ohledem na tyto cestující. Při rekonstrukci železniční infrastruktury a renovaci nádražních hal postupně zavádíme navigační systémy, které usnadňují přepravu těchto cestujících, a to i bez pomoci průvodce. K nejznámější mechanickým naváděcím prvkům patří:

 

Ø     vodicí linie - spojnice hmatných orientačních bodů umístěných v pochozích plochách a na vnitřních i vnějších komunikacích; vodicí linie se dělí na přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie; vodicí linií není obrubník chodníku směrem do vozovky,

Ø     signální pás - zvláštní forma umělé vodicí linie určující zrakově postiženým osobám přesný směr chůze, zejména při přecházení vozovky nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel hromadné dopravy,

Ø     varovný pás - zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro zrakově postižené osoby trvale nebezpečné, zejména označení hranice mezi chodníkem a vozovkou na přechodu nebo sestupného schodu zapuštěného do chodníku.

 

Vedle mechanických naváděcích systémů jsou ve staničních halách, na nástupištích, ale i přímo ve vlaku instalována akustická naváděcí zařízení:

 

Ø     akustický orientační majáček (AOM) je elektronické zařízení dálkově ovládané nevidomou osobou, které vydává zvukový signál. Svým charakteristickým zvukem slouží k lokalizaci konkrétního orientačního bodu (např. vstupy do budov, vstupy do podchodů, nástupiště nádraží apod.),

Ø     orientační zvukový modul (OZM) je modernizovaný typ akustického majáčku,

Ø     orientační hlasový majáček je elektronické zařízení dálkově ovládané nevidomou osobou, které pomocí trylků a hlasových frází slouží nejen k lokalizaci konkrétního orientačního bodu, ale také podává důležité informace o daném místě. Z hlediska zavedených standardů majáček obsahuje dvě fráze. Základní fráze (spouštěná povelem číslo 1 bývá krátká, podává základní informaci a usnadňuje prostorovou orientaci. Doplňková fráze (spouštěná povelem číslo 2 bývá delší, podává doplňkovou informaci, která může např. podrobně popisovat situaci v okolí majáčku. Majáček se umísťuje s ohledem na dobrou slyšitelnost a orientační funkci na místa, která je důležité identifikovat a poskytnout věcnou informaci, např. vstupy do budov, vstupy do podchodů a na jezdící schody (zde je možno zjistit i směr jízdy), vstupy do vestibulu a nástupiště nádraží, apod.

Ø dálkové ovládání akustických a dalších zařízení -vysílací rádiové zařízení ovládané zrakově postiženými osobami, které je aktivují (existuje i dálkové ovládání v holi).

Informační systém ve vlacích

Pro nevidomé cestující postupně zpřístupňujeme náš vozový park nejen bezbariérovou úpravou vozů, ale také pomocí informačních tabulek v bodovém písmu, které nesou důležitou informaci. Bývají umístěny v elektrických jednotkách řady 680 Pendolino či v motorových jednotkách řady 814 Regionova, v nichž jsou označeny veškeré vchody a východy, ale také jednotlivá tlačítka.

 

Další možností jsou akustická naváděcí zařízení, která jsou také umisťována v dopravních prostředcích veřejné dopravy a postupně zaváděna do vozového parku CD. Nevidomý cestující tak např. po příjezdu elektrické jednotky 471 CiryElefant může lokalizovat pomocí dálkového ovládání vchod do prvních a posledních dveří soupravy.

a dále Průvodcovské služby na nádražích

26.05.2008 10:24:53
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one