Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Přeprava tělesně postižených

Bohužel, není vyloučeno, že zrakově postižený nemůže být i tělesně postižený. Proto sem dávám ze speciální přílohy S námi bez překážek ještě informace i o přepravě tělesně postižených, zejména na vozících.
Zdroj: S námi bez překážek - speciální příloha časopisu Grand Express - duben 2008

Kudy a kam bez bariKudy a kam bez bariér

Počet vozů, motorových a elektrických jednotek a řídicích vozů vhodných pro přepravu cestujících na vozíku pro invalidy (a nejen pro ně) se od roku 1987, kdy byly poprvé nasazeny, zněkolikanásobil. Zatímco jízdní řád v roce 1991/1992 garantoval 16 spojů s vozy pro cestující na invalidním vozíku, v období 2001/2002 to již bylo 124 a o dalších pět let dokonce 676 spojů. Za zmínku jistě také stojí, že v současnosti CD, na rozdíl od mnohých zahraničních železnic, důsledně uplatňují systém označování bezbariérových vozů u všech kategorií vlaků, tedy včetně vlaků osobních a spěšných.

 

České dráhy v současné době disponují více než 200 motorovými, řídicími a dalšími osobními vozy upravenými bud zcela, nebo částečně pro cestování vozíčkářů. Jde o různě stará a technicky vybavená vozidla. Část z nich je koncipována jako nízkopodlažní umožňující snadné cestování také ostatním osobám se sníženou schopností pohybu (senioři, rodiče s malými dětmi a kočárky atd.).

 

VnitrostVnitrostátní dálková doprava

V dálkové vnitrostátní přepravě se cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a osob na vozíku pro invalidy mohou v dnešní době po železnici dostat téměř do všech koutů naší země. Výrazným skokem v kultuře cestování zdravotně postižených znamenal především nákup sedmi jednotek 680 (pendolino). Tyto elektrické jednotky nabízejí dvě místa pro vozíčkáře a samozřejmostí je zde plná bezbariérovost. V těchto vlacích je také pamatováno na naše nevidomé cestující, pro které je zde zaveden také komunikační systém v Braillově písmu. V dálkové přepravě slouží zdravotně postiženým také 49 vozů BDbmsee se třemi místy a přístupem na WC, dále 16 vozů BDbmrsee, které kromě tří míst s přístupem na WC nabízejí také zvedací plošinu. Cestující mohou na některých relacích využívat rovněž motorové vozy řady 843 a řídicí vozy 954.

 

RegionRegionální a příměstská přeprava

I v příměstské a regionální přepravě se nadále zvyšuje počet oblastí a relací, kde se můžete bez bariér pohodlně přepravovat. K tomu jsou určeny jednak starší elektrické jednotky 451/452 (umožňující bezbariérový vstup, avšak bez přístupu na WC), ale především stále se zvyšující počet elektrických jednotek 471 CityElefant. U nástupišť se zvýšenou hranou umožňují tyto jednotky bezbariérový vstup i výstup, navíc jsou vybaveny zdvižnou plošinou, přičemž bezbariérový přístup na WC je zde samozřejmostí. Pro regionální přepravu České dráhy nasazují motorové jednotky 814 Regionova, které nabízejí 2 místa pro cestující na invalidním vozíku. Uvedené vozy umožňují bezbariérový vstup (u nástupišť se zvýšenou hranou) a je zde i pohodlný přístup na WC. V dnešní době jezdí na českých tratích 50 dvou- či třívozových jednotek, do budoucna se počítá s dvojnásobným počtem.

 

MezinMezinárodní přeprava

Nabídka pro cestující s omezenou schopností pohybu se ve spolupráci se zahraničními železničními dopravci zlepšuje i v mezinárodní přepravě. Z České republiky se cestující na vozíku dostanou téměř do všech částí Slovenska. Bratislava je spojena kvalitním spojem SuperCity (s jednotkou 680 pendolino), spojení dalších částí Slovenska pak ČD zajišťují ve spolupráci se ZSSK (vozy Bdshmee, Bdbmrsee).

 

Do Německa se dostanete několika páry vlaků do Norimberka,  ve  spolupráci s dopravcem Alex (Arriva) pak do Mnichova; zde je cestujícím nabídnuta na jednom páru vlaků dokonce zdvižná plošina (klimatizované vozy ABvmz61).

Dalšími dostupnými místy jsou Berlín a Hamburk, a to díky přímým vlakům kategorie EuroCity, na nichž jsou řazeny klimatizované vozy Bpmbz  německých drah DB.

 

Rakousko: Rakouské hlavní město Vídeň je spojeno s Prahou a Brnem 2 páry vlaků SuperCity, další možnou destinací u našich jižních sousedů jsou ve spolupráci s tamějším národním dopravcem ÖBB města Linec (Linz) Štýrský Hradec (Graz) díky klimatizovaným vozům Bbmz6l.

 

Maďarsko: S vozíkem se dostanete také ze směru Bohumín do maďarskéhohlavního města Budapešti. Tato nabídka je v Karlovarském kraji doplněna některými regionálními spoji, vedenými ve spolupráci se společnostmi Vogtlandbahn a DB Erzgebirgsbahn (motorové vozy 642 Desiro).

 

U nočních spojů stojí za zmínku možnost využití luxusních vlaků kategorie EuroNight EN 352/353 Johannes Kepler (Praha - Basilej) a EN 378/379 Kopernikus (Praha — Amsterdam), kde jsou řazeny klimatizované lehátkové vozy s oddíly pro cestující na vozíku pro invalidy (Bvcmbz).

Přehled vozidel vybavených pro cestování vozíčkářů

 

Řada

Rok výroby

Počet

Provedení

Poznámka

451/452

1964-1968 1972-1973

45

snížená podlaha bez nástupních plošin

odstraněna madla v nástupním prostoru

a umožněn nástup vozíčkářů v rámci oprav od roku

1992, vozy bez WC pro vozíčkáře

471

od r. 1997

33*

snížená podlaha s plošinou, WC

 

680

od r. 2003

7

prostor pro vozíčkáře včetně WC

nástup prostřednictvím mobilní plošiny na nástupišti

814/914

od r. 2005

50*

50* prostor pro vozíčkáře včetně WC, snížená podlaha

 

843

1995-1997

31

prostor pro vozíčkáře včetně WC, nástupní zvedací plošiny

 

912

2002

1

prostor pro vozíčkáře včetně WC, snížená podlaha

 

954

od r. 2006

8*

prostor pro vozíčkáře včetně WC, nástupní zvedací plošiny

 

BDbmsee

1987-1988

49   prostor pro vozíčkáře včetně WC

nástup prostřednictvím mobilní plošiny na nástupišti

BDbmrsee

1987-1988

16

prostor pro vozíčkáře včetně WC, nástupní zvedací plošiny

 

Celkem vozidel

223

 

 

 

 

* Předpokládané konečné počty těchto vozidel podle dříve uzavřených a platných kontraktů jsou u řady 471 celkem 60 ks, u řady 814 cca 100 ks a u řady 954 celkem 20 ks.

Aktuální seznam přístupných souprav a vozů s plošinami najdete na serveru Českých drah v sekci Bez překážek - služby pro vozíčkáře.

Seznam vlaků se zdvižnou plošinou platný od 3. března 2008. (pdf soubor)

Seznam vlaků SuperCity, EuroCity, InterCity, expresů a rychlíků s vozy pro vozíčkáře - platný od 3. března 2008, formát tiskové podoby pdf.

MobilnMobilní zdvihací plošiny

Ve vybraných stanicích usnadňují nástup a výstup cestujících na vozíku pro invalidy mobilní zdvihací plošiny. Na nádražích se můžeme setkat s mobilními plošinami švýcarského výrobce značky Miro-lift, od roku 2004 také s plošinami od českého výrobce Delta B+B. Počet zdvihacích plošin a stanic, které jsou jimi vybaveny, se neustále zvyšuje. V roce 2004 mohli naši cestující využít celkem 61 mobilních plošin v 56 železničních stanicích, v současnosti již máme 86 zdvihacích plošin v 80 železničních stanicích.

26.05.2008 10:35:11
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one