Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

Zásady pro kontakt s ZP a TP

ZÁSADY PRO KONTAKT S NEVIDOMÝM
A ZÁSADY PRO POMOC CESTUJÍCÍM NA VOZÍKU V PROSTŘEDÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Příloha 7 k ČD KC 1 - Změna č. 4 - Účinnost od 28. 5. 2006 (je možné, že to není zcela poslední směrnice, o novější nevím)

TP = tělesně postižení

ZP = zrakově postižení, v tomto smyslu nevidomí (mohou to však být i slabozrací nebo lidé se zbytky zraku - prakticky nevidomí)

Zásady přístupu k handicapovaným obecně

Při setkání s cestujícím na vozíku nebo s nevidomým se chovejte přirozeně
a nenuceně. Svoji pomoc nabídněte, ale nevnucujte ji. Pohlížejte na tyto
cestující jako na rovnocenné partnery. Vyvarujte se projevů soucitu,
nepřipusťte však ani podceňující nebo ponižující výroky. Pokud má takový
cestující průvodce, hovořte především s cestujícím, s průvodcem pouze v
případech, kdy nelze jinak.

Zásady pro kontakt s nevidomým

 1. Při hovoru s nevidomým není nutné mluvit ani hlasitěji, ani pomaleji, ani
  v jednoduchých větách.
 2. Nevidomého musíte kontaktovat jako první vždy vy. Pozdravte jej a
  představte se. Např. "Dobrý den pane, jsem průvodčí/výpravčí . Mohu vám
  nějak pomoci? Pozdrav můžete doprovodit dotykem na jeho předloktí, aby si
  byl jistý, že mluvíte opravdu s ním.
 3. Pokud nevidomý vaši nabídku přijme, nabídněte mu, aby se lehce chytil
  vaší ohnuté paže, nad loktem. Takto může snadno jít krůček za vámi, sledovat
  směr vašich pohybů a na vše včas reagovat.
 4. Nevidomého nikdy nevlečte za rukáv a nikdy jej netlačte před sebou.
 5. Je lhostejné, po které straně nevidomý jde. Dejte však pozor, aby vedle
  vás bylo vždy dost místa i pro jeho bezpečné projití.
 6. Upozorněte nevidomého na případná riziková místa, např. směr schodiště
  (schody nahoru/dolů), sloupky, stožáry, informační tabule apod.
 7. Při průchodu úzkým prostorem dejte loket jakoby za sebe. Podle toho
  nevidomý pozná, že má jít ve vašem zákrytu.
 8. Při nástupu do vlaku položte ruku, za kterou se vás nevidomý drží, na
  madlo nástupních schodů. Nevidomý po ní sjede svojí rukou, zachytí se madla
  a snadno již nastoupí sám. V případě potřeby jej upozorněte na větší
  vzdálenost či výšku schodů od nástupního místa. Totéž platí i pro
  vystupování.
 9. Ve voze nevidomého na sedadlo nevtlačujte. Stačí, když mu opět výše
  popsaným způsobem umožníte najít opěradlo volného sedadla a řeknete mu, že
  je umístěno vlevo/vpravo/u okna apod.

Zásady pro pomoc cestujícím na vozíku

 1. Je třeba myslet na to, že cestující na vozíku má jiný zorný úhel než
  doprovod. Když jej chcete na něco upozornit, skloňte se, abyste zjistili,
  zda je to vidět i z pohledu postiženého.
 2. Mnozí vozíčkáři, jejichž síla rukou není omezena, se dokáží na rovině
  pohybovat sami. Potřebují pomoc pouze při překonávání obrubníků či schodů,
  ve více stoupajícím či klesajícím terénu a při přestupování z vozíku.
 3. Pro práci s vozíkem jsou následující základní pravidla:
 • při každém zastavení nebo přestupování vozík zabrzdit,
 • vozík zvedat pouze za pevné rámy.

4. Doprovod musí zasáhnout při následujících překážkách:

 • Obrubník nebo schod dolů: vozík najede na okraj obrubníku,
  pomocník šlápne na lištu vzadu mezi koly a zároveň stlačí držáky vozíku tak,
  až se nakloní vozík lehce dozadu, potom jej pomalu bez nárazu spustí z
  obrubníku. Někdy je třeba podepřít hlavu vlastním tělem.
 • Obrubník nebo schod nahoru: vozík najede k okraji obrubníku,
  pomocník jej lehce nakloní dozadu a popojede, až se malá kolečka dostanou na
  schod. Pak nadzvedne vozík za držáky, až se dostanou na schod i velká
  kolečka. Opět je někdy třeba podepřít hlavu.
 • Schody dolů: bez nebezpečí lze pouze u vozíků s velkými koly
  vzadu, zásadně jsou třeba dva pomocníci. Jeden pomocník postupuje jako při
  překonávání jednoho schodu dolů, po každém schodu je však třeba zatlačit
  vozík dozadu, než si pomocník stoupne na dalších schod. Druhý pomocník stojí
  naproti prvnímu, drží vozík pod opěrkami rukou za rám a působí proti síle
  sjíždějícího vozíku. Musí přitom jít zpátky a ponechat místa pro opěrky
  nohou, případně musí být pomocníci na každé straně vozíku.
 • Schody nahoru: opět musí být k dispozici dva pomocníci. Vozík je
  přistaven ke schodům pozpátku, lehce nakloněn dozadu a opatrně po hranách
  schodu je vytahován nahoru. Druhý pomocník uchopí vozík za rám a tlačí
  nahoru. Každý pomocník musí po překonání každého schodu znovu pevně stát.

5. Je nutno respektovat, že postižený nemá žádné potěšení z toho, že je
odkázán na cizí pomoc, ale že ji tím raději přijímá, s čím větší
samozřejmostí je poskytována.

26.03.2008 19:42:07
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one