Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina
Kliknutím do obrázku se otevře v další kartě ZP Cestují - facebooková skupina

Zrakově postižení - cestují!

O tom, jaká usnadnění přístupu najdete ve stanici ČD Zdice.
Jak poslepu na další nádraží

Zdfroj: časopis Zora 18/2012

Po dohodě se Správou železniční dopravní cesty se podařilo při rekonstrukci dvou nádraží instalovat navigační systém pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých cestujících. Jedná se o vlaková nádraží na trase Praha – Plzeň, a to Zdice a Hořovice. Navigační systém je funkční jak v odbavovací hale, tak na vlastních nástupištích.

Na obou zmíněných nádražích dříve sloužily k orientaci pouze tzv. vodicí linie a zvuková navigace – majáčky.  Ve Zdicích jsme si vyzkoušeli příjemnou novinku. V hale je umístěna závěsná informační tabule s hlasovým výstupem, která nám hlásí aktuální odjezdy ze všech nástupišť, směr, číslo nástupiště a čas odjezdu. Na tabuli upozorňuje akustický majáček se speciálním „trylkem“. Tyto informace můžeme spustit tlačítkem číslo 1 na vysílačce.  Povelem číslo 5 se hlasový výstup zastaví v daném místě. Položku, na které jsme zastavili, můžeme zopakovat, třeba i několikrát,  tlačítkem číslo 6. Na povel tlačítka číslo 1 lze spustit celé čtení odjezdu od začátku. 

Vzhledem k malému prostoru nebyly v hale použity umělé vodicí linie. K navádění slouží standardní akustické signály. Slepeckou vysílačkou lze aktivovat orientační majáky, umělé nebo přirozené vodicí linie.

Zahneme-li z odbavovací haly doprava, můžeme po pevném schodišti sejít do podchodu na jednotlivá nástupiště. Vodicí linie za odbavovací halou je tvořena uměle změnou materiálu. V podchodu můžeme jako přirozenou vodicí linii využít jeho stěnu.

Stejně jako na pražském hlavním nádraží a na mnoha dalších, již rekonstruovaných stanicích, jsou dolní konce madel zábradlí u schodišť vedoucích z podchodu na nástupiště opatřeny destičkami v Braillově písmu. Destičky jsou upevněny na madle směrem ke zdi, takže je lze pohodlně číst ukazováčkem. Text má následující strukturu: písmeno "n" a číslo nástupiště, písmeno "l" nebo "p" a číslo koleje vlevo, respektive vpravo. Informace o číslech kolejí se shodují s hlášením čísel kolejí v místním rozhlase.

Sloupy zastřešení jednotlivých nástupišť jsou seřazeny v jejich podélné ose. Na těchto sloupech je umístěn zvukový majáček, a to nad nejvyšším schodem vstupu na nástupiště z podchodu. Maják se ohlásí po stisknutí vysílačky speciální znělkou (trylkem typu "BRLM"), po němž následuje hlasová informace o konkrétním čísle nástupiště. Na dalším sloupu je umístěna závěsná tabule – panel s hlasovým výstupem, poskytujícím informaci o aktuálních příjezdech a odjezdech vlaků v obou směrech (na Prahu nebo na Plzeň) na daném nástupišti, a to včetně případného zpoždění.

Nyní se orientační majáčky i hlášení spouští současně na povel vysílačky číslo 1. Tato praxe není příliš vhodná a bude pravděpodobně ještě změněna. Další provoz a používání navigace ukáže, které části trasy a naváděcí prvky je možné ještě upřesnit a vylepšit. 

Předpokládá se, že v blízké době budou hlasovým a hmatovým navigačním systémem doplněny všechny nově rekonstruované stanice. Takové vylepšení umožní nám slabozrakým a nevidomým snáze cestovat nejen po železnici, ale i v navazující státní a městské dopravě.

Metodické centrum odstraňování bariér SONS usiluje, abychom měli k potřebným informacím stejný přístup jako vidící. Správa železniční dopravní cesty nám vychází vstříc. Daří se nám domlouvat na jednoduchém a jednotném způsobu ovládání hlasových výstupů informačních zařízení, která se na železnici užívají.
                                       
                       Ing. František Brašna
                       Metodické centrum odstraňování bariér SONS

04.02.2012 20:30:20
Miloš Šmíd

Myslíte si, že tyto stránky mohou být užitečné?

Ano (4306 | 34%)
Ne (4210 | 33%)
Stránky průběžně tvoří Miloš Šmíd milosmid zavináč volny.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one